Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chủ nghĩa trọng thương

(Bản scan) 1/ Hoàn cảnh ra đời: CNTT hình thành và phát triển ở Châu Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Thế kỷ XV - XVIII: gọi là: Hậu kỳ phong kiến. Tích lũy nguyên thủy của CNTB Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn được sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến.

pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 841 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chủ nghĩa trọng thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan