Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình

Vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường thì vốn nói riêng, tài chính nói chung là vũ khí cạnh tranh quan trọng của công ty. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng các nguồn vốn là tiền đề để doanh nghiệp dành thắng lợi trong cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển ở hiện tai và trong tương lai. Điện là loại hàng hoá đặc biệt, có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế và sinh hoạt của người dân. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến lên thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì năng lượng điện lại càng có vị trí quan trọng. Chình vì vậy, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và quản lý sử dụng vốn nói riêng của các doanh nghiệp điện năng có hiệu quả hay không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của đền kinh tế và sinh hoạt của người dân. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này em xin chọn "Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình"làm chuyên đề thực tập của mình tại Công ty Điện lực Ba Đình. Do trình độ, kiến thức thực tế và khả năng thu thập tài liệu có hạn nên em chỉ viết trong phạm vi quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình. Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp này bao gồm những phần sau: PHẦN I:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 1.Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Ba Đình 2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Ba Đình 3. Hệ thống tổ chức của Điện lực Ba Đình

pdf51 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
…………..o0o………….. Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường thì vốn nói riêng, tài chính nói chung là vũ khí cạnh tranh quan trọng của công ty. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng các nguồn vốn là tiền đề để doanh nghiệp dành thắng lợi trong cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển ở hiện tai và trong tương lai. Điện là loại hàng hoá đặc biệt, có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế và sinh hoạt của người dân. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến lên thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì năng lượng điện lại càng có vị trí quan trọng. Chình vì vậy, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và quản lý sử dụng vốn nói riêng của các doanh nghiệp điện năng có hiệu quả hay không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của đền kinh tế và sinh hoạt của người dân. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này em xin chọn "Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình" làm chuyên đề thực tập của mình tại Công ty Điện lực Ba Đình. Do trình độ, kiến thức thực tế và khả năng thu thập tài liệu có hạn nên em chỉ viết trong phạm vi quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình. Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp này bao gồm những phần sau: PHẦN I:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 1.Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Ba Đình 2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Ba Đình 3. Hệ thống tổ chức của Điện lực Ba Đình Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH I.Tình hình vốn của Điện lực Ba đình II. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Điện lực Ba Đình III. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn của Điện lực Ba Đình PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNGVỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH I. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Điện Lực Ba Đình II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dung tài sản lưu động của Điện lực Ba Đình III. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS.Ngô Kim Thanh và các anh, chị trong phòng Tài chính-Kế toán Công ty Điện lực Ba Đình đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành bản báo cáo này. Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp PHẦN I:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 1.Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Ba Đình : Điện lực Ba Đình là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực TP.Hà Nội, trước đây gọi là chi nhánh Điện lực Ba Đình được tách ra từ đội quản lý điện Hà Nội năm 1999. Điện lực Ba Đình được thành lập theo quyết định số 09/ĐVN/HĐQT- TCCP-LĐ ngày 13/01/1999 của chủ tịch Hội Đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 312897 ngày 27/11/2000, đăng ký kinh doanh đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực TP.Hà Nội. Điện lực Ba Đình có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế theo phân cấp và uỷ quyền của GĐ Công ty Điện lực TP.Hà Nội. Trụ sở đóng tại: số 06-phố Hàng Bún-quận Ba Đình-Hà Nội. Điện thoại : (04) 8239311 Fax: (04) 8294916 Từ khi thành lập, ý thức được vai trò quan trọng của mình Điện lực Ba Đình đã nỗ lực hết sức trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp điện của mình. Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: bảo tồn và phát triển nguồn vốn do Công ty Điện lực Hà Nội giao; cung cấp điện thường xuyên và an toàn cho các cơ quan nhà nước, các cơ quan của tổ chức quốc tế, các cuộc hội nghị được tổ chức trên địa bàn quận, đầu tư cơ sở hạ tầng mở Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp rộng sản xuất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với ngân sách nhà nước, tạo công ăn viêc làm cho cán bộ công nhân viên trong công ty… Được tách ra từ đội quản lý điện Hà Nội từ năm 1999, trong 7 năm hoạt động công ty đã xây dựng cơ sở vật chất tại công ty và hệ thống lưới điện, các trạm biến áp trên địa bàn quận Ba Đình khá đầy đủ và an toàn. Trong lĩnh vực kinh doanh Điện lực Ba Đình đã phát triển và có chõ đứng trên thị trường. Những năm tới để nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty đã và đang thâm nhập vào lĩnh vực bưu chính viễn thông. Với năng lực cán bộ công nhân viên của mình trong tương lai công ty sẽ là một trong những doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh điện năng. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Ba Đình : - Kinh doanh điện năng. - Quản lý, vận hành lưới điện phân phối. - Sửa chữa, cải tạo lưới điện phân phối và một số dịch vụ khác có liên quan. - Thiết kế lưới điện hạ áp. - Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp thuộc lưới điện từ 35kv trở xuống. - Tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện từ 35kv trở xuống. - Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án viễn thông công cộng. Nằm trên địa bàn quận Ba Đình nên Điện lực Ba Đình có một vị trí rất quan trọng trong việc cung ứng điện. Điện lực Ba Đình phải thường xuyên ảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các cơ quan trung ương, các cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, hội nghị, hội thảo của nhà nước và các tổ chức quốc tế diễn ra trên địa bàn quận. Trong số các phụ tải cấp điện có một Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp số phụ tải rất quan trọng như: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan Chính phủ, Hội trường Ba Đình, cơ quan ngoại giao và đại sứ quán. Điện năng là một hàng hoá đặc biệt không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế, khách hàng của ngành điện vô cùng phong phú và đa dạng: các cơ quan, nhà máy xí nghiệp và cả người dân… Ở Việt Nam, điện năng được nhà nước bảo hộn và Chính phủ quyết định giá cả. Ngoài ra còn phải kể đến tính nguy hiểm cao trong cung ứng và sử dụng điện. Điện năng là hàng hoá đặc biệt trong quá trình sản xuất và cung cấp cho khách hàng, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó không có hàng hoá tồn kho, để điện năng đến được tay người tiêu dùng cần phải có một hệ thống lưới điện truyền tải đi. Nó cũng là mặt hàng có thể gây nguy hiểm khi sản xuất và tiêu dùng tuy nhiên lại không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế. Một đặc điểm nữa đó là điện năng được khách hàng sử dụng trước sau đó công ty mới đi đo lượng điện và tính tiền mà khách hàng phải nộp, do đó mà nhiều khách hàng thành toán chậm, khiến các khoản phải thu của công ty có thể tăng lên, gây ứ đọng vốn. Ở Việt Nam điện lực là mặt hàng được nhà nước bảo hộ và quyết định giá cả, do đó những chính sách của nhà nước có ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của các công ty điện. 3. Hệ thống tổ chức của Điện lực Ba Đình Tất cả các phòng ban, đội tổ chức năng trong điện lực đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng chịu sự lãnh đạo của Công ty Điện lực Hà Nội. Lãnh đạo Điện lực sẽ điều phối mối quan hệ này sao cho đồng bộ, nhịp nhàng dễ thực hiện các mục tiêu của các cấp lãnh đạo. Hệ thống tổ chức của Điện lực Ba Đình được thiết kế theo mô hình trực thuộc chức năng . - Giám đốc được Công ty Điện lực Việt Nam bổ nhiệm, điều hành Điện lực Ba Đình theo chế độ một thủ trưởng và chịu trách nhiệm về mọi Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp hoạt động của Điện lực trước Công ty Điện lực Hà Nội, trước pháp luật và trước toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Điện lực. Giám đốc có quyền quản lý lực lượng lao động trong toàn công ty, ra quyết địng đề bạt, bãi miễn điều chuyển công tác đối với cán bộ công nhân viên chức trong điện lực. - Phó Giám đốc kinh doanh do Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội bổ nhiệm chỉ đạo mọi công việc về công tác kinh doanh bán điện. - Phó Giám đốc kỹ thuật do giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội bổ nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề kỹ thuật vận hành và một số dịch vụ khác có liên quan, phục vụ cho kinh doanh bán điện. Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH Phòng KH-kỹ thuật Phòng Tài vụ Ban thanh tra bảo vệ PGĐ kinh doanh P.kinh doanh Đội quản lý đầu nguồn Đội kiểm tra điện E8 Tổ lắp đặt công tơ E8 Tổ treo tháo công tơ Đội 6 P. Đội Cấn Đội 5 P. Cống Vị Đội 4 C.An P.Ngọc khánh Đội 3 HTX 8-3 Đội 2 Phan Đình Phùng Đội 1 E8 Ban điều độ thông tin Đội vận hành E8 Đội Dezen,03 Ngọc Hà, D18 Cửa Bắc Đội Đại tu E8 Tổ thí nghiệm nhà Bà Vượng Giám đốc Phòng T.C.H.C PGĐ kỹ thuật Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH I.Tình hình vốn của Điện lực Ba đình : Dựa vào báo cáo tài chính các năm 2003, 2004, 2005 của Điện lực Ba đình ta lập bảng phân tích cơ cấu tài sản như sau: BẢNG PHÂN CƠ CẤU TÀI SẢN Bảng số 1 Đơn vị: Tỷ đồng 2003 2004 2005 CHỈ TIÊU Số tiền % Số tiền % Số tiền % A. TSLĐ và ĐTNH 27.374 26.55 39.692 30.51 41.155 23.20 I. Tiền 2.65 2.57 3.254 2.50 2.763 1.56 II. Đầu tư TCNH III. Các khoản phải thu 19.338 18.76 31.864 24.49 33.445 18.85 IV. Hàng tồn kho 2.012 1.95 2.162 1.66 1.982 1.12 V. TSLĐ khác 3.374 3.27 2.412 1.85 2.965 1.67 VI. Chi sự nghiệp B. TSCĐ và DTDH 75.717 73.45 90.399 69.49 136.26 76.80 I.TSCĐ 73.334 71.14 87.43 67.21 133.12 75.03 II. Đầu tư TCDH III.Chi phí XDCBDD 2.383 2.31 2.969 2.28 3.143 1.77 IV. Ký quỹ ký cược dài hạn Tổng tài sản 103.091 100 130.09 100 177.41 100 Nguồn: Báo cáo tài chính Điện lực Ba Đình năm 2003, 2004, 2005 Qua bảng phân tích trên ta thấy tổng tài sản các năm từ năm 2003 đến 2005 tăng lên khá nhanh( tăng hơn 74 tỷ đồng). Điều đó có thể đánh giá rằng quy mô sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng tăng lên, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được đầu tư đáng kể, đây là một trong những nhân tố tạo tiền Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp đề để Điện lực Ba Đình tồn tại và phát triển. TSLĐ và ĐTNH năm 2004, 2005 có xu hướng tăng so với năm 2003 trong khi đó TSCĐ và ĐTDH cũng có xu hướng tăng lên. Chứng tỏ trong những năm gần đây công ty đã chú trọng vào đầu tư vào TSCĐ và ĐTDH. Điều này sẽ làm cho công ty gặp nhiều thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì TSCĐ là một yếu tố rất quan trọng quyết định lớn tới năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tuy đã được đầu tư khá nhiều, nhưng trang thiết bị của công ty vẫn cần nâng cấp hơn nữa để bảo đảm an toàn, tổn thất điện năng và nâng cao năng suất lao động của công nhân viên trong công ty. Công ty cần tích cực trong việc tìm ra các giải pháp, tìm nguồn huy động vốn để đầu tư cho TSCĐ. Mặt khác, ta thấy TSLĐ và ĐTNH của công ty năm 2005 cũng tăng so với năm 2003 trong đó đáng kể nhất là sự tăng lên của các khoản phải thu và tồn kho. Việc đầu tư này làm thay đổi kết cấu tài sản. Điều này chứng tỏ vốn tồn đọng trong khâu dự trữ khá nhiều ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tài sản cố địng tăng và tài snả lưu động cũng tăng, tuy nhiên lại tăng do các khoản phải thu và tồn kho tăng lên. Cơ cấu tài sản như vậy là chưa hợp lý, công ty cần cố các biện pháp để khắc phục, giải quyết việc ứ đọng vốn trong các khoản phải thu và tồn kho đồng thời đầu tư đổi mới trang thiết bị nhằm bảo đảm an toàn và giảm tổn thất điện năng trong quá trình cung cấp điện cũng như nâng cao năng suất lao động cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Để đánh giá tính thích hợp trong việc quản lý sử dụng vốn thì ngoài cơ cấu tài sản của doanh nghiệp ta sẽ xem xét nguồn vốn của doanh nghiệp trong những năm gần đây: Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp BẢNG NGUỒN VỐN CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH Bảng số 2 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 NÔỊ DUNG Số tiền % Số tiền % Số tiền % A. Nợ phải trả 88.489 85.84 94.71 72.80 136.625 65.74 1. Nợ ngắn hạn 84.129 81.61 90.921 69.89 135.031 64.84 2. Nợ dài hạn 4.314 4.18 3.452 2.65 1.563 0.88 3.Nợ khác 0.046 0.04 0.337 0.26 0.031 0.02 B. NVCSH 14.602 14.16 35.38 27.20 40.789 34.26 1. Nguồn vốn quỹ 14.602 14.16 21.742 16.71 140.895 79.42 Tổng nguồn vốn 103.091 100 130.09 100 177.414 100 Nguồn: Báo cáo tài chính Điện lực Ba Đình năm 2003, 2004, 2005 Qua bảng phân tích trên ta thấy tổng nguồn vốn qua các năm 2004, 2004 tăng nhiều hơn so với năm 2003. Nguồn vốn tăng nhanh là do nợ phải trả tăng nhanh, vốn chủ sở hữu cũng tăng nhưng không đáng kể. Điều này chứng tỏ công ty đã đầu tư vào tài sản cố định chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay nợ. Các khoản cấu thành nên nợ phải trả: Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và nợ khác trong đó nợ dài hạn và nợ khác giảm chỉ có nợ ngắn hạn tăng khá nhanh. Như vậy chứng tỏ công ty đã huy động vốn vay ngắn hạn ngân hàng để đầu tư vào tài sản đáp ứng nhu cầu sản xuất: mua máy móc thiết bị điện, công cụ dụng cụ, trả lương cho công nhân viên nhằm đảm bảo quá trình kinh doanh án điện được liên tục. Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty được hình thành chủ yếu từ vốn và quỹ nhưng trong vốn quỹ thì nguồn vốn kinh doanh và quỹ dự trữ, quỹ phát triển kinh doanh không biến động, điều này chứng tỏ trong năm khả năng tự đảm bảo về tài chính và mức độc lập của Điện lực Ba Đình vẫn chưa hiệu quả. Như vậy, qua phân tích cơ cấu tài sản và sử dụng nguồn vốn của Điện lực Ba Đình ta thấy công ty có chú trọng đầu tư vào tài sản cố định và việc vay nợ ngắn hạn là để đầu tư vào khoản này. Trong cơ cấu đầu tư vào tài sản lưu động thì đầu tư nhiều nhất là khoản phải thu và hàng tồn kho, do đó làm cho vốn của Công ty bị ứ đọng. Trong khi nợ dài hạn trong năm giảm chứng tỏ việc đầu tư vào tài sản cố định ngày càng giảm đây là một dấu hiệu không tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trong tương lai vì việc đầu tư vào tài sản cố định là rất quan trọng, máy móc thiết bị có hiện đại thì mới có năng suất lao động cao và cho ra những sản phẩm tốt. Do vậy, trong những năm tới công ty cần có kế hoạch, biện pháp điều chỉnh lại cho hợp lý hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra tình hình tài chính của doanh nghiệp còn thể hiện rã nét qua các chỉ tiêu tài chính sau: Bảng số 3 CHỈ TIÊU 2003 2004 2005 Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 0.325 0.437 0.305 Khả năng thanh toán nhanh (TSLĐ-Dự trữ/Nợ ngắn hạn) 0.301 0.413 0.287 Hệ số nợ (Nợ/Tổng tài sản) 0.858 0.728 0.770 Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp Qua bảng phân tích ta thấy: - Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh qua các năm đều khá cao đây là điều khá tôt đối với công ty, tuy nhiên nó đang có dấu hiệu giảm. Điều này số nợ phải trả của công ty ngày càng tăng. Công ty cần có những biện pháp khắc phục. - Hệ số nợ của công ty có xu hướng giảm tức là trong những năm gần đây công ty vẫn vay nợ nhưng ngày càng giảm. II. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Điện lực Ba Đình Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần có một lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng. Tuy nhiên, có vốn nhưng vấn đề quản lý sử dụng sao cho hiệu quả mới là nhân tố quyết định tăng trưởng và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích hiệu quả quản lý sử dụng vốn là việc làm rất cần thiết nhằm thể hiện chất lượng công tác quản lý sử dụng vốn đồng thời đánh giá hiệu quả của nó để có các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty. Hiệu quả quản lý sử dụng vốn hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh mà hiệu quả sản xuất kinh doanh lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Trình độ quản lý điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế chính trị- xã hội-văn hoá, phong tục tập quán, tính mùa vụ…nên hiệu quả quản lý sử dụng vốn cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của các yếu tố đó. Điện lực Ba Đình là một công ty kinh doanh điện năng hạch toán phụ thuộc vào Công ty Điện lực Hà Nội nhưng có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. Sản phẩm của Điện lực là một dạng hàng hoá đặc biệt không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế cũng như tiêu dùng hàng ngày nên hiệu quả hoạt động kinh doanh của điện lực cũng thay đổi theo thời gian. Để phân tích hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Điện lực Ba Đình, ta lần lượt phân tích Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp hiệu quả quản lý sử dụng của toàn bộ vốn và từng nguồn vốn sản xuất kinh doanh. 2.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn: Hiệu quả sử dụng tổng vốn được đánh giá thông qua các chỉ tiêu tài chính. Để đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn ta xem xét, phân tích các chỉ tiêu sau: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TỔNG VỐN Bảng số 4 Đơn vị : tỷ đồng * Hiệu suất sử dụng tổng vốn cho biết một đồng vốn tham gia vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 2004/2003 2005/2004 CHỈ TIÊU 2003 2004 2005 +/- % +/- % 1. Doanh thu 274.67 335.67 356.17 60.99 22.21 20.50 6.11 2. Lợi nhuận 72.38 4.55 1.10 -67.83 -93.71 -3.45 -75.82 3. Tổng vốn 103.09 130.09 177.41 27.00 26.19 47.32 36.38 4. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn = (1):(3) 2.66 2.58 2.01 -0.08 -3.16 -0.57 -22.19 5. Tỷ suất LN/DT = (2):(1) 0.264 0.014 0.003 -0.25 -94.86 -0.01 -77.22 6. Tỷ suất LN/Vốn = (2):(3) 0.70 0.03 0.01 -0.67 -95.02 -0.03 -82.27 Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp Năm 2003: 1đồng vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo ra được 2,66 đồng doanh thu. Năm 2004: 1đồng vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo ra được 2,58 đồng doanh thu giảm 0.08 đồng (tương ứng 3,16%) so với năm 2003.Ta thấy doanh thu tăng lên nhưng hiệu suất sử dụng tổng vốn vẫn giảm, điều này là do tổng vốn của công ty tăng lên và tốc độ tăng nhanh hơn doanh thu. Năm 2005:1đồng vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo ra được 2,01đồng doanh thu giảm 0.57( tương ứng với 22,19% ) so với năm 2004. Cũng tương tự như 2004, năm 2005 doanh thu cũng tăng nhưng tốc độ tăng của vốn kinh doanh lớn hơn nên làm cho hiệu suất sử dụng của tổng vốn vẫn bị giảm. Hơn nữa trong năm này tỷ suất trên tổng vốn lại giảm rất nhanh cho thấy việc tăng vốn kinh doanh của công ty là chưa hiệu quả. Như vậy hàng năm vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh tăng, doanh thu cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn, do đó doanh thu được tạo ra bởi một đồng vốn giảm theo các năm. Như vậy, công ty đã huy động được các nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên do hiệu suất của tổng vốn giảm hàng năm nên việc sử dụng vốn của công ty là chưa hiệu quả, công ty cần có những giải pháp điều chỉnh kịp thời. * Tỷ suất lợi nhuận: + Tỷ suất lợi nhuận trên một đồng doanh thu được xác định bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho doanh thu. Nó cho biết một đồng doanh thu thi tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Năm 2003: 1đồng doanh thu tạo ra được 0.264 đồng lợi nhuận. Năm 2004: 1đồng doanh thu tạo ra được 0.016 đồng lợi nhuận giảm 0.25 đồng (tức 94,86%). Đây là mức giảm khá mạnh, tuy doanh thu tăng Lê Đình Quyết Lớp: Công Nghiệp44C Chuyên Đề Thực Tập Khoa Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nghiệp nhưng lợi nhuận năm
Tài liệu liên quan