Luận văn Phân tích sự tác động chi phí đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm An Giang

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang vừa mới chuyển sang hình th ức cổ phần vào cuối năm 2002, trong giai đoạn này đã phát sinh các khoản chi phí trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng cao. Do công ty đang chú trọng vào công tác bán hàng và quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó với chính sách bán chịu cho các đối tác kinh doanh đ ã tác động làm doanh thu của công ty trongcác năm qua gia tăng đáng kể. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả, lợi nhuận và doanh thu tăng cao trong 2 năm 2005 và 2006. Và qua quá trình phân tích các chỉ số đánh giá kết quả kinh doanh của công ty l à tỷ số hoạt động và khả năng sinh lời đang đạt hiệu quả cao. Công ty đã tận dụng tốt các năng suất làm việc các loại tài sản hiện có, vòng quay các khoản phải thu trong năm trước nhỏ và tăng dần trong năm 2006, số ngày thu hồi nợ giảm do thực hiện chính sách thu hồi nợ. Bên cạnh các tỷ số trên để đánh giá toàn bộ tình hình tài chính của công ty thì tiến hành phân tích các tỷ số khả năng thanh toán và kết cấu tài chính thấy được thực trạng tài chính, xem xét tình hình thanh toán thấy được khả năng trả nợ. Tài sản trong công ty được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu qua các năm không gia tăng. Sự gia tăng chi phí chủ yếu là do mở rộng thị trường gia tăng nhu cầu sản phẩm, nhưng khoản tăng chi phí cao hơn so với tăng của doanh thu nên lợi nhuận thu về giảm. Công ty cần có biện pháp quản lại các khoản chi phí tốt hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời cần tận dụng ưu thế của công ty trong giai đoạn hiện nay là miễn thuế thu nhập làm tiền đề cho sự tăng trưởng của công ty sau này.

pdf77 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 05/03/2013 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích sự tác động chi phí đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HUỲNH GIAO PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Chuyên ngành : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Long xuyên, tháng 6 năm 2007 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Chuyên ngành : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ HUỲNH GIAO Lớp : DH4TC Mã số Sv: DTC030287 Người hướng dẫn : ThS. TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG Long Xuyên, tháng 6 năm 2007 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 1 : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày ….. tháng ….. năm …… LỜI CÁM ƠN  Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong công ty đã giúp cho tôi phần nào có được tác phong làm việc, biết các hoạt động sản xuất trong công ty. Đặc biệt là tôi đã vận dụng được những kiến thức học trong nhà trường vào trong thực tiễn công việc tại công ty. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang, và hơn hết gửi lời cám ơn đến chú Hoàng, chị Trang và các anh chị trong phòng Kế toán đã cung cấp số liệu, chỉ bảo tận tình, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt chuyên đề của mình trong thời gian thực tập. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho tôi những bài học, kinh nghiệm quý báu cho tôi áp dụng vào công việc. Và tôi xin cám ơn cô Trần Thị Thanh Phương đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ cho tôi những điểm sai trong suốt thời gian qua. Và tôi cũng xin chân thành cám ơn đến các đấng sinh thành ra tôi, con xin cám ơn ba mẹ đã cho con có cơ hội tiếp xúc với môi trường học tập như thế này. Các bạn bè đã luôn quan tâm, chăm sóc trong những lúc tôi khó khăn vấp ngã trên con đường nghiên cứu tri thức, khoa học. Do thời gian có hạn và kiến thức của tôi vẫn còn nhiều hạn chế nên chuyên đề không trách khỏi những sai sót nhất định, tôi mong thầy cô cùng các cô chú, anh chị trong công tiếp tục đóng góp những ý kiến để tôi có thể rút ra nhiều kinh nghiệm hơn nữa sau khi hoàn thành chuyên đề này. Xin chân thành cám ơn! Sinh viên LÊ THỊ HUỲNH GIAO TÓM LƯỢC NỘI DUNG  Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang vừa mới chuyển sang hình thức cổ phần vào cuối năm 2002, trong giai đoạn này đã phát sinh các khoản chi phí trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng cao. Do công ty đang chú trọng vào công tác bán hàng và quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó với chính sách bán chịu cho các đối tác kinh doanh đã tác động làm doanh thu của công ty trong các năm qua gia tăng đáng kể. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả, lợi nhuận và doanh thu tăng cao trong 2 năm 2005 và 2006. Và qua quá trình phân tích các chỉ số đánh giá kết quả kinh doanh của công ty là tỷ số hoạt động và khả năng sinh lời đang đạt hiệu quả cao. Công ty đã tận dụng tốt các năng suất làm việc các loại tài sản hiện có, vòng quay các khoản phải thu trong năm trước nhỏ và tăng dần trong năm 2006, số ngày thu hồi nợ giảm do thực hiện chính sách thu hồi nợ. Bên cạnh các tỷ số trên để đánh giá toàn bộ tình hình tài chính của công ty thì tiến hành phân tích các tỷ số khả năng thanh toán và kết cấu tài chính thấy được thực trạng tài chính, xem xét tình hình thanh toán thấy được khả năng trả nợ. Tài sản trong công ty được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu qua các năm không gia tăng. Sự gia tăng chi phí chủ yếu là do mở rộng thị trường gia tăng nhu cầu sản phẩm, nhưng khoản tăng chi phí cao hơn so với tăng của doanh thu nên lợi nhuận thu về giảm. Công ty cần có biện pháp quản lại các khoản chi phí tốt hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời cần tận dụng ưu thế của công ty trong giai đoạn hiện nay là miễn thuế thu nhập làm tiền đề cho sự tăng trưởng của công ty sau này. MỤC LỤC  Trang PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài : ................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................... 1 3. Phương pháp nghiên cứu:......................................................................... 1 4. Phạm vi nghiên cứu: ................................................................................ 2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT VÀI VẤN ĐỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ................................................................................................ 3 1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh: ..................................................... 3 1.2. Các yếu tố tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh: ............................... 4 1.2.1. Doanh thu: ........................................................................................... 5 1.2.2. Chi phí : ............................................................................................... 5 1.2.2.1. Chi phí sản xuất:.......................................................................... 6 1.2.2.2. Chi phí ngoài sản xuất: ................................................................ 6 1.2.3. Các hoạt động của doanh nghiệp: ......................................................... 7 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: ..................................... 8 1.3.1. Tỷ số hoạt động: .................................................................................. 8 1.3.2. Tỷ suất về khả năng sinh lợi: ................................................................ 9 1.4. Một vài chỉ tiêu khác đánh giá về tình hình tài chính:.................................. 10 1.4.1. Tỷ số thanh toán:................................................................................ 10 1.4.2. Tỷ số nợ và kết cấu tài chính:............................................................. 11 CHƯƠNG 2: SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DƯỢC AN GIANG:.............................. 11 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: .............................................. 12 2.2. Bộ máy tổ chức của công ty: ....................................................................... 13 2.2.1. Cơ cấu tổ chức: .................................................................................. 13 2.2.2. Ưu, nhược điểm của cơ cấu tổ chức:................................................... 14 2.3. Mục đích, phạm vi kinh doanh và nhiệm vụ của công ty: ............................ 15 2.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua: ....................... 16 CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG: .................................................................... 18 3.1. Phân tích lợi nhuận: .................................................................................... 18 3.1.1. Tình hình thực hiện thực tế về lợi nhuận so với kế hoạch năm 2006: .. 18 3.1.2. Tình hình lợi nhuận qua các năm:....................................................... 19 3.1.3. Kết cấu lợi nhuận của công ty: ........................................................... 21 3.2. Các yếu tố tác động đến lợi nhuận : ............................................................ 32 3.2.1. Phân tích doanh thu :.......................................................................... 22 3.2.2. Phân tích chi phí: ............................................................................... 25 3.2.2.1. Tình hình chung về chi phí: ....................................................... 25 3.2.2.2. Các thành phần chi phí: ............................................................. 26 3.2.3. Các nhân tố tác động đến lợi nhuận: ................................................... 35 3.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh: ................................................... 38 3.3.1. Tỷ số hoạt động: ................................................................................ 38 3.3.2. Tỷ suất về khả năng sinh lợi: .............................................................. 44 3.4. Một số chỉ tiêu khác về đánh giá tình hình tài chính của công ty: ................ 47 3.4.1. Tỷ số thanh toán:................................................................................ 47 3.4.2. Tỷ số nợ và kết cấu tài chính:............................................................. 49 CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TĂNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIÁNG: .............................................................. 53 Ưu điểm: ........................................................................................................... 53 Hạn chế: ............................................................................................................ 53 Nguyên nhân: .................................................................................................... 53 Giải pháp:.......................................................................................................... 54 CHƯƠNG 5 : KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN:.......................................................... 57 5.1. Kiến nghị:................................................................................................... 57 5.2. Kết luận: ..................................................................................................... 57 DANH MỤC BIỂU BẢNG , SƠ ĐỒ  Tên Trang Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức công ty Dược An Giang ............................................ 13 Sơ đồ 2.2. Cơ cấu phòng kế toán ....................................................................... 15 Bảng 2.1. Tóm lược kết quả kinh doanh trong các năm qua ............................... 16 Bảng 2.2. Tỷ trọng của chi phí và lợi nhuận trên doanh thu ............................... 17 Bảng 3.1. Phân tích lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2006 ................... 18 Bảng 3.2.Tình hình lợi nhuận của công ty.......................................................... 19 Bảng 3.3. Tỷ trọng các khoản lợi nhuận trong tổng lợi nhuận ............................ 21 Bảng 3.4. Cơ cấu các loại doanh thu .................................................................. 22 Bảng 3.5. Doanh thu các nhóm hàng của công ty Dược An Giang ..................... 24 Bảng 3.6. Các thành phần chi phí....................................................................... 26 Bảng 3.7. Bảng tóm tắt một vài hoạt động chi phí sản xuất chung...................... 27 Bảng 3.8. Tình hình lương nhân công trực tiếp trong 3 năm............................... 29 Bảng 3.9. Các loại nguyên vật liệu..................................................................... 30 Bảng 3.10. Tóm lược một vài hoạt động bán hàng ............................................. 31 Bảng 3.11. Tóm lược vài hoạt động quản lý doanh nghiệp ........... 33 Bảng 3.12. Tổng hợp các nhân tố tác động đến lợi nhuận sau thuế năm 2005- 2004 .......................................................................................................................... 37 Bảng 3.13. Tổng hợp các nhân tố tác động đến lợi nhuận sau thuế năm 2006- 2005 .......................................................................................................................... 37 Bảng 3.14. Vòng quay hàng tồn kho ................................................................. 38 Bảng 3.15. Vòng quay khoản phải thu ............................................................... 39 Bảng 3.16. Kỳ thu tiền bình quân trong 3 năm qua ............................................ 40 Bảng 3.17. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định ..................................................... 41 Bảng 3.18. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản.......................................................... 42 Bảng 3.19. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu ................................................... 43 Bảng 3.20. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu ......................................................... 44 Bảng 3.21. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ...................................................... 45 Bảng 3.22.Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.................................................. 46 Bảng 3.23.Tỷ số thanh toán hiện thời................................................................. 47 Bảng 3.24. Tỷ số thanh toán nhanh .................................................................... 48 Bảng 3.25. Tỷ số nợ trên tài sản......................................................................... 49 Bảng 3.26.Tỷ số tự tài trợ .................................................................................. 50 Bảng 3.27. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh và một vài chỉ tiêu đánh giá tài chính khác ............... ............................................. ………………………….51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ  Tên Trang Biểu đồ 2.1.Biểu diễn kết quả kinh doanh trong 3 năm qua................................ 16 Biểu đồ 3.1.Biểu diễn tình hình lợi nhuận trong 3 năm qua................................ 20 Biểu đồ 3.2. Biểu diễn các thành phần doanh thu qua 3 năm .............................. 23 Biểu đồ 3.3. Biểu diễn tỷ trọng chi phí trên doanh thu trong 3 năm .................... 25 Biểu đồ 3.4.Biểu diễn vòng quay hàng tồn kho .................................................. 38 Biểu đồ 3.5.Biểu diễn vòng quay khoản phải thu ............................................... 39 Biểu đồ 3.6. Biểu diễn kỳ thu tiền bình quân...................................................... 40 Biểu đồ 3.7. Biểu diễn hiệu suất sử dụng tài sản cố định .................................... 41 Biểu đồ 3.8. Biểu diễn hiệu suất sử dụng tài sản ................................................ 42 Biểu đồ 3.9. Biểu diễn hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu................................... 43 Biểu đồ 3.10. Biểu diễn tỷ suất sinh lợi trên doanh thu ...................................... 44 Biểu đồ 3.11.Biểu diễn tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ..................................... 45 Biểu đồ 3.12.Biểu diễn tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ............................... 46 Biểu đồ 3.13.Biểu diễn tỷ số thanh toán hiện thời .............................................. 47 Biểu đồ 3.14. Biểu diễn tỷ số thanh toán nhanh ................................................. 48 Biểu đồ 3.15.Biểu diễn tỷ suất nợ trên tài sản .................................................... 49 Biểu đồ 3.16.Biểu diễn tỷ số tự tài trợ................................................................ 50 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  Viết tắt Giải thích BH Bảo hiểm CB – CNV Cán bộ công nhân viên CP Chi phí CP Cổ phần C.ty Công ty CPBH Chi phí bán hàng CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPSXC Chi phí sản xuất chung CTV Cộng tác viên DT Doanh thu DSĐH Dược sĩ Đại học EMS Epress Mail Service GMP Good Manufacturing Practice GVHB Giá vốn hàng bán LN Lợi nhuận KH Khấu hao NH Ngân hàng PGS Phó giáo sư QĐ Quyết định TK Tài khoản TN Thu nhập TTYT Trung tâm y tế TS Tiến sĩ TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO  Bộ xây dựng. 2001. Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Hà Nội. NXB Xây dựng. Tiến sĩ Bùi Hữu Phước, Tiến sĩ Lê Thị Lanh, Tiến sĩ Lại Tiến Dĩnh, Tiến sĩ Phan Thị Nhi Hiếu. 2004. Tài chính doanh nghiệp. Hà Nội. NXB Thống kê. Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương. 2000. Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh. Hà Nội. NXB Thống Kê. Phó giáo sư. Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên. 2005. Giáo trình kế toán quản trị. Hà Nội. NXB Tài chính. Học Viện Tài chính.2005. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội. NXB Tài chính. Lê Thị Kim Loan. 4/2006. Phân tích nợ phải thu ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang.Chuyên đề tốt nghiệp đại học. Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang. Nguyễn Hải Sản. 2000. Quản trị doanh nghiệp. Hà Nội. NXB Thống kê. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội, Tiến sĩ Phan Thăng. 1999. Quản trị học. Hà Nội. NXB Thống kê. Giảng viên chính Nguyễn Thị Mỵ, Tiến sĩ Phan Đức Dũng – Giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM. 2006. Phân tích hoạt động kinh doanh. Nhà sách kinh tế Tuấn Minh. NXB Thống kê. Phó giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Năng Phúc. 2005. Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Hà Nội. NXB Tài chính. Nguyễn Thị Mỹ Duyên. 5/2004. Phân tích hiệu quả kinh doanh công ty phà An Giang. Khóa luận tốt nghiệp. Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang. Tiến sĩ Phan Đức Dũng. 2006. Nguyên lý kế toán. Hà Nội. NXB Thống kê. Tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trang, Tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hoa, Tiến sĩ Nguyễn Thị Uyên Uyên. 2003. Tài chính doanh nghiệp hiện đại. Hà Nội. NXB Thống Kê. Tập thể tác giả trung tâm Pháp – Việt Đào tạo và quản lý. 2000. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội. NXB Thanh niên. Trương Thị Loan. 4/2006. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang. Chuyên đề tốt nghiệp đại học. Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học An Giang. Tiến sĩ Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Thạc sĩ Trần Thị Duyên, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dung. 2001. Kế toán tài chính. Hà Nội. NXB Thống Kê. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề được đặt ra hàng đầu cho các doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Có hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp mới đứng vững trên thị trường, đủ khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Kinh tế Việt Nam hoà nhập vào nền kinh tế chung thế giới, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc với nền công nghiệp tiên tiến trên thế giới, học tập những kinh nghiệm quản lý kinh doanh, thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Để đáp ứng được những đòi hỏi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích kết quả kinh doanh. Vì các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến thực trạng của doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư. Các nhà đầu tư cũng quan tâm đến khả năng quản lý, tình hình vay trả nợ của doanh nghiệp…. Bên cạnh những cơ hội đạt được, doanh nghiệp còn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài. Trong quá trình cạnh tranh quy luật đào thải luôn diễn ra một cách khắc nghiệt. Nếu các doanh nghiệp không kiểm tra tình hình nội lực để kịp thời chấn chỉnh những mặt yếu kém, phát huy những mặt mạnh sẽ khó tồn tại trên thương trường. Do đó doanh nghiệp cũng tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh đánh giá, xem xét các hoạt động kinh doanh đang diễn ra trong doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá các mục tiêu đạt đến đâu, tồn tại những hạn chế nào tìm hướng khắc phục. Giúp nhà quản trị chỉ đạo những hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, theo dõi kịp thời các diễn biến bất hợp lý. Tóm lại việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp là điều cần thiết, nó gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho nhiều quyết định quan trọng và chỉ ra hướng phát triển cho doanh nghiệp. Điều này lại càng hết sức quan trọng trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường, với những lý do trên tôi đã chọn đề tài “ Phân tích kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang”. 2. Mục tiêu nghiê
Tài liệu liên quan