Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 25

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày những công việc sau khi thực hiện thanh toán cho khách trả buồng? Hãy liệt kê các phương thức thanh toán tại bộ phận lễ tân khách sạn? Câu 2: (2 điểm) Trình bày quy trình cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi tối? Câu 3: (2 điểm) Trình bày quy trình phục vụ ăn uống theo thực đơn đặt trước?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề: QTKS - LT 25 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày những công việc sau khi thực hiện thanh toán cho khách trả buồng? Hãy liệt kê các phương thức thanh toán tại bộ phận lễ tân khách sạn? Câu 2: (2 điểm) Trình bày quy trình cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi tối? Câu 3: (2 điểm) Trình bày quy trình phục vụ ăn uống theo thực đơn đặt trước? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) – Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày tháng năm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI