Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 27

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt buồng cho khách đoàn (đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Lý do khách yêu cầu chuyển buồng của khách là gì? Trình bày quy trình xử lý yêu cầu chuyển buồng cho khách?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS - LT 27 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt buồng cho khách đoàn (đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Lý do khách yêu cầu chuyển buồng của khách là gì? Trình bày quy trình xử lý yêu cầu chuyển buồng cho khách? Câu 3: (2 điểm) Trình bày các kiểu phục vụ trong nhà hàng, khách sạn? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) – Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày tháng năm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
Tài liệu liên quan