Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 29

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Hãy liệt kê các nguồn đặt buồng khách sạn? Theo Anh/ chị làm cách nào để giữ và phát triển các nguồn đặt buồng? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng hoá chất làm vệ sinh?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS - LT 29 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Hãy liệt kê các nguồn đặt buồng khách sạn? Theo Anh/ chị làm cách nào để giữ và phát triển các nguồn đặt buồng? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng hoá chất làm vệ sinh? Câu 3: (2 điểm) Vang sủi tăm có mấy tên gọi? Ở các nước nào? Thế nào gọi là VINTAGE và NON- VINTAGE. Giải thích các từ: Doux, sec, brut, dry, demi-sec, extra dry, brut nature. Các từ trên chỉ được sử dụng cho loại rượu nào? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) – Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày tháng năm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
Tài liệu liên quan