Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 33

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu thay đổi đặt buồng cho khách đoàn (thay đổi đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Căn cứ theo mức độ tiện nghi việc phân loại buồng ngủ dựa trên các tiêu chí nào?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS – LT 33 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu thay đổi đặt buồng cho khách đoàn (thay đổi đặt buồng qua điện thoại)? Câu 2: (2 điểm) Căn cứ theo mức độ tiện nghi việc phân loại buồng ngủ dựa trên các tiêu chí nào? Câu 3: (2 điểm) Trình bày đặc điểm của tiệc Cocktail và giải thích các ký hiệu trên nhãn chai rượu Brandy (*** or VS; V.O; V.S.O.P; Reserve; Naponeon; X.O)? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) – Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày tháng năm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI