Một số kết quả nghiên cứu về giống đậu tương mới D140

Đậu t-ơng (Glycine max. L.Merrill)là cây công nghiệp ngắn ngày cógiá trị kinh tế cao trong nền nông nghiệpn-ớc ta. Sản phẩm từ cây đậu t-ơngdùng để chế biến thựcphẩm cho ng-ời và làm thức ăn chogia súc. Ngoài ra, đậu t-ơng còn là cây luâncanh cải tạo đất có giá trị và là mặt hàng nông sản quan trọng. ở miền Bắcn-ớc ta do khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có thể gieo trồngđậu t-ơng đ-ợc cả 3vụ trongmột năm (vụ xuân, vụ hèvà vụđông), tuy nhiên số giống đậu t-ơng có thể gieo trồng đ-ợc cả 3 vụ trong năm và cho năng suất cao là rất ít. Trong nhiều năm qua, các nhà tạo giống đậu t-ơng Việt Nam đã đ-a ra nhiều giống mới có năng suất cao, nh-ng chúng chỉ thích hợp gieo trồng và cho năng suất cao ở một sốmùa vụ trong năm. Điều này dẫn đến việc bảo quản hạt giống cho vụ sau, năm sau th-ờng phải mất ít nhất là 3 - 4 tháng, đã làm giảm tỷ lệ mọc mầm của hạt.Nh-vậy, thực tiễn sản xuất đòi hỏi cần có giống đậu t-ơng năng suất cao nh-ng có thể sinh tr-ởng phát triển t-ơng đối tốt cả 3 vụ trong năm.

pdf7 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 20/12/2012 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Tài liệu liên quan