Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Chính sách tiền tệ

l Tìm hiểu về thị trường tiền tệ. l Tìm hiểu chính sách tiền tệ mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô. l Hiểu được tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

ppt65 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 4582 | Lượt tải: 10download
Tài liệu liên quan