Ôn tập môn lí luận chung nhà nước và pháp luật

CNDVBC: Nhàn-ớc làbộ máy đặc biệt, để đảm bảo sự thống trị về kinh tế, để thực hiện quyền lực về chính trị vàthực hiện sự tác động về t-t-ởng đối với quần chúng. -Nhàn-ớc làsản phẩm vàbiểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoàđ-ợc. - Nhàn-ớc làmột bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, làbộ máylàbộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp. Đại học Luật:"Nhàn-ớc làmột tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ c-ỡng chế vàthực hiện các chức năng quản lý đặc biệt, nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị giai cấp thống trị trong xã hội" Khoa Luật ĐHQGHN:" Nhàn-ớc làmột tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ c-ỡng chế vàthực hiện chức năng quản lý xã hội nhằm thể hiện vàbảo vệ tr-ớc hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân vànhân dân lao động d-ới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa" Nhàn-ớc xét về bản chất tr-ớc hết làbộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, làbộ máy để duy trì sự thống trị xã hội. Thể hiện trên ba mặt: + Chỉ thông qua Nhàn-ớc, quyền lực về kinh tế mới đủ sức mạnh để duy trì quan hệ bóc lột. + Chỉ thông qua Nhàn-ớc, giai cấp thống trị mới tổ chức, thực hiện quyền lực chính trị của mình + Chỉ thông qua Nhàn-ớc, giai cấp thống trị mới xây dựng đ-ợc hệ t- t-ởng của mình trở thành hệ t-t-ởng thống trị trong xã hội - Tính giai cấp của Nhàn-ớc: + Nội dung tính giai cấp làgì? - Có tính khách quan, xuất hiện trên cơ sở qui luật - Bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị , do chính giai cấp thống trị tổ chức nên + Mức độ biểu hiện vàmức độ thực thi?

pdf42 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn lí luận chung nhà nước và pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan