Quản lý dự án - Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế

Biến dạng thị trường do thuế Biến dạng thị trường do trợ cấp Biến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giá Do tình trạng độc quyền

ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý dự án - Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 10 : Giới thiệu về phân tích kinh tếThẩm định Đầu tư Phát triểnHọc kỳ Xuân2008Phân tích tài chánh và phân tích kinh tếPhân tích tài chánhPhân tích kinh tếĐối tượng quan tâm chínhNhà đầu tưNgân hàng thương mạiChính phủ (TW, ĐP)Ngân hàng phát triểnPhạm vi phân tíchCông tyQuốc giaMục đích phân tíchRa quyết định đầu tư và tài trợ đầu tưRa quyết định cấp phép, đầu tư, tài trợMức giá sử dụng trong phân tíchGiá tài chánh (giá thị trường) (Pf)Giá kinh tế (giá mờ)(Pe)Các nguyên nhân làm kết quả phân tích kinh tế khác kết quả phân tích tài chánhDo giá kinh tế khác giá tài chánhDo có ngoại tác (tích cực và tiêu cực)Các nguyên nhân làm giá kinh tế khác giá tài chánhBiến dạng thị trường do thuếBiến dạng thị trường do trợ cấpBiến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giáDo tình trạng độc quyềnNội dung phần phân tích kinh tếBa định đề cơ bản của kinh tế học phúc lợi. Phân tích chi phí và lợi ích kinh tế trong các thị trường không bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)Phân tích chi phí và lợi ích kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)Xác định giá kinh tế đối với các mặt hàng có thể ngoại thương.Xác định tỷ giá hối đoái kinh tế (Ee)Xác định chi phí kinh tế của vốn (EOCK)Xác định chi phí kinh tế của lao động (EOCL) Ba định đề của kinh tế học phúc lợiĐịnh đề 1 Giá cầu (PD) trong thị trường cạnh tranh không bị biến dạng là thước đo lợi ích kinh tế của các hàng hoá, dịch vụ.Định đề 2 Giá cung (PS) trong thị trường cạnh tranh không bị biến dạng là thước đo chi phí kinh tế của các hàng hoá, dịch vụ.Định đề 3 Tổng hợp giá cầu và giá cung, tức sử dụng đồng thời định đề 1 và định đề 2 để tính toán lợi ích kinh tế và chi phí kinh tế (chi phí thực của nguồn lực) của dự án.Bài 10 (tt): Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường không bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)Thẩm định Đầu tư Phát triểnHọc kỳ Xuân2008Xác định lợi ích kinh tế của dự ánĐồ thị minh hoạ P Q (S) (S)+QP (D)E0E1 PD0 =PS0 =PM0A QS1 QD1 Q0 PD1 =PS1 =PM1Xác định lợi ích kinh tế của dự ánKhi dự án ra đời gây ra tác động:Làm tăng cung sản phẩmGiá thị trường của sản phẩm này giảm xuốngLượng cầu tăngLượng cung của những nhà sản xuất cũ giảmXác định lợi ích kinh tế của dự ánCách 1: Sử dụng ba định đề kinh tế học phúc lợiTổng lợi ích kinh tế của dự án =(dt QS1AE0E1QD1)Tổng lợi ích tăng thêm của người tiêu dùng(dt Q0E0E1QD1)+Tổng chi phí nguồn lực xã hội tiết kiệm được(dt QS1AE0Q0)Xác định lợi ích kinh tế của dự ánCách 2: Cộng vào tổng lợi ích tài chánh của dự án phần gia tăng trong phúc lợi ròng của xã hộiTổng lợi ích kinh tế của dự án =(dt QS1AE0E1QD1)Tổng lợi ích tài chánh của dự án(dt QS1AE1QD1)+Thay đổi phúc lợi ròng của xã hội (dt AE0E1)Xác định lợi ích kinh tế mỗi đơn vị sản phẩm của dự án B/sp = TB/ Qp -DQS*PS + DQD*PD -DQS + DQDPe =Nhân vào tử và mẫu số vế phải của phương trình trên với -1Pe = DQS*PS - DQD*PD DQS - DQDVà biến đổi theo hệ số co giãn của cầu và cung theo giáPe =PS* DQS* P0 – PD*DQD* P0*QD0DP*QS0 DP*QS0 *QD0DQS* P0 – DQD* P0*QD0DP*QS0 DP*QS0 *QD0Xác định lợi ích kinh tế mỗi đơn vị sản phẩm của dự án Hay Pe = wS*PS + wD*PD eS*PS - hD*PD*(QD0/QS0)Pe = eS - hD *(QD0/QS0)Do (QD0/QS0) thường = 1 nên:Pe = eS*PS - hD*PD eS - hDGiá kinh tế để đo lường lợi ích mỗi đơn vị sản phẩm của dự án là trung bình có trọng số của giá cung và giá cầu trung bìnhXác định lợi ích kinh tế mỗi đơn vị sản phẩm của dự án Pe = wS*PS + wD*PDTrong đó wS là trọng số bên cung và wD là trọng số bên cầuwS = eS eS - hDwD = -hD eS - hD và PS = (PS0 + PS1)/2PD = (PD0 + PD1)/2wS + wD = 1Xác định chi phí kinh tế của dự ánĐồ thị minh hoạ P Q (S) (D)+QP (D)E0E1PD0 = PS0 = PM0 PD1 = PS1 = PM1A QS1 QD1 Q0Xác định chi phí kinh tế của dự ánKhi dự án ra đời gây ra tác động:Làm tăng cầu yếu tố đầu vàoGiá thị trường của yếu tố này tăng lênLượng cung tăngLượng cầu của những người tiêu dùng cũ giảmXác định chi phí kinh tế của dự ánCách 1: Sử dụng ba định đề kinh tế học phúc lợiTổng chi phí kinh tế của dự án =(dt QD1AE0E1QS1)Chi phí nguồn lực xã hội tăng thêm (sx nhiều)(dt Q0E0E1QS1)+Lợi ích những người tiêu dùng cũ bị giảm(dt QD1AE0Q0)Xác định chi phí kinh tế của dự ánCách 2: Lấy tổng chi phí tài chánh của dự án trừ đi phần gia tăng trong phúc lợi ròng của xã hộiTổng chi phí kinh tế của dự án =(dt QD1AE0E1QS1)Tổng chi phí tài chánh của dự án(dt QD1AE1QS1)-Thay đổi phúc lợi ròng của xã hội (dt AE0E1)Xác định chi phí kinh tế mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của dự án C/sp = TC/ Qp Pe = DQS*PS - DQD*PD DQS - DQDBiến đổi theo hệ số co giãn của cầu và cung theo giáPe =PS* DQS* P0 – PD*DQD* P0*QD0DP*QS0 DP*QS0 *QD0DQS* P0 – DQD* P0*QD0DP*QS0 DP*QS0 *QD0Xác định chi phí kinh tế mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của dự án Hay Pe = wS*PS + wD*PD eS*PS - hD*PD*(QD0/QS0)Pe = eS - hD *(QD0/QS0)Do (QD0/QS0) thường = 1 nên:Pe = eS*PS - hD*PD eS - hDGiá kinh tế để đo lường chi phí mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của dự án là trung bình có trọng số của giá cung và giá cầu trung bìnhXác định chi phí kinh tế mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của dự án Pe = wS*PS + wD*PDTrong đó wS là trọng số bên cung và wD là trọng số bên cầuwS = eS eS - hDwD = -hD eS - hD và PS = (PS0 + PS1)/2PD = (PD0 + PD1)/2 wS + wD = 1Ước lượng wS và wD Từ công thức:Pe = DQS*PS - DQD*PD DQS - DQDVà Pe = wS*PS + wD*PD=>wS = DQS DQS - DQD wD = - DQD DQS - DQD