Quản trị kinh doanh quốc tế Chương 6

(Bản scan) Có ba loại rủi do chính trị thường gặp: - Rủi do sở hữu tài sản và đời sống - Rủi do về sự hoạt động đề cập đến sự can thiệp vào hoạt động của công ty - Rủi do chuyển giao thương gặp khi có cố gắng được thực hiện để chuyển đổi quỹ giữa các nước

pdf7 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 2download
Tài liệu liên quan