Tài chính quốc tế

Khái quát về tài chính quốc tế “Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế”  Nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia đó với một bên là chủ thể của các quốc gia khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế.

ppt18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾGV:TS LÊ TUẤN LỘC*Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾSự hình thành và phát triển TCQT1Nội dung tài chính quốc tế2Hoạt động tài chính quốc tế345*1. Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế Khái quát về tài chính quốc tế “Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế” Nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia đó với một bên là chủ thể của các quốc gia khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế.*1. Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tếCác quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, quân sựSự xuất hiện tiền tệ như vật trao đổi trung gianThương mại quốc tế phát triểnXuất hiện những tổ chức tài chính trung gian thực hiện cho vay quốc tếSự phát triển công nghệ khích thích FDI*1. Sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tếQuá trình phát triển của tài chính quốc tếHình thức sơ khai: Buôn bán hàng hoá, cống nộp vàng bạc, châu báu;Hình thức ở mức độ cao hơn: thuế xuất nhập khẩu, tín dụng quốc tế;Hình thức ở mức độ phức tạp: FDI, đầu tư gián tiếp, viện trợ quốc tế không hoàn lại, hợp tác quốc tế về tài chính.*2. Nội dung của tài chính quốc tếThanh toán quốc tếViện trợ quốc tếTín dụng quốc tếĐầu tư gián tiếp quốc tếĐầu tư trực tiếp nước ngoài*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.1 Khái niệm “Hoạt động tài chính quốc tế là một chuỗi vận động thông qua việc vận hành của ba thành phần: các thiết chế cơ sở, hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế, thị trường tài chính quốc tế”3.2 Thiết chế tài chính cơ sở: “ là các đơn vị làm cơ sở để chuyển dịch tài chính trong nước bao gồm: -Thiết chế nội địa -Thiết chế cấp quốc tế *3. Hoạt động tài chính quốc tếThiết chế tài chính nội địa: là các đơn vị tài chính thực hiện các chuyển dịch tài chính trong nước Gồm: ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, hiệp hội cho vay và tiết kiệm, quỹ tương hỗ, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí Chức năng-Trung gian tài chính-Phát hành công cụ tài chính: tiền, cổ phiếu, trái phiếu, thẻ tín dụng, thư tín dụng -Đầu tư tài chính-Thực hiện các dịch vụ tài chính quốc tế*3. Hoạt động tài chính quốc tếThiết chế tài chính quốc tế Thường là một tập đoàn cổ phần đa quốc gia, hoặc một tổ chức quốc tế sáng lập (WB, IMF)Chỉ thực hiện các dịch vụ ở cấp quốc tế, cấp chính quyền quốc gia, dịch vụ với các tổ chức tài chínhLà tổ chức cầu nối tài chính ở phạm vi toàn cầuCông cụ tài chính của nó được luân chuyển và chấp nhận ở cấp quốc tế*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.3 Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế “Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế là hệ thống các công cụ tài chính quốc tế”Công cụ tài chính thông thường: tiền giấy, cổ phiếu, trái phiếu, các loại chứng thư tài sản khácCông cụ tài chính quốc tế: các công cụ trên khi nó được chấp nhận ở phạm vi quốc tế*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.4 Thị trường tài chính quốc tế“Thị trường tài chính là nơi công cụ tài chính được chuyển dịch. Thị trường tài chính bao gồm người bán, người mua, hàng hoá và cơ chế vận hành”*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.4.1 Các hình thức chuyển dịch tài chính Chuyển dịch không đối tác: là dịch chuyển nội bộ hay điều động tài chính (Unilateral)Chuyển dịch tài chính hai đối tác: chuyển dịch tài chính giữa 2 chủ thể ở hai quốc gia (Bilaterals) Chuyển dịch tài chính nhiều đối tác: là hình thức chuyển dịch đa phương (Multilaterals)*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.4.2 Phân loại thị trường tài chínhTheo công cụ tài chính (Form of Financial Instruments)Thị trường cổ phiếu (Equity Markets)Thị trường trái phiếu (Bond Markets)Thị trường ngoại tệ (Foreign Exchange Markets)*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.4.2 Phân loại thị trường tài chínhPhân loại theo thời gian đáo hạn (Length of Maturity)Thị trường tiền tệ (Currency Market): là loại thị trường tài chính buôn bán tất cả các loại công cụ tài chính không lãi suất và các phiếu nợ ngắn hạn có thời gian đáo hạn dưới một năm: ngoại tệ, trái phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gởiThị trường vốn (Capital Market): thị trường buôn bán các phiếu nợ dài hạn và vốn cổ phaàn*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.4.2 Phân theo hình thức buôn bán (Kind of Trading)Thị trường cấp 1 (Primary Market): thị trường buôn bán các loại phiếu nợ mới phát hànhThị trường caáp 2 (Secondary Market):buoân baùn sæ vaø leû caùc chöùng khoaùn, phieáu nôï ñaõ ñöôïc phaùt haønhThò tröôøng caùc khoaûn nôï coù theå theá chaáp CMOs (Collateralized Mortgage Obligations): nôi mua baùn caùc khoaûn nôï coù theå theá chaáp*3. Hoạt động tài chính quốc tế3.4.2 Phân theo hình thức buôn bán (Kind of Trading) (tt)Thò tröôøng mua baùn coù kyø haïn (Future contracts): thò tröôøng mua baùn caùc hôïp ñoàng coù kyø haïnThò tröôøng hoái phieáu kho baïc töông lai (T-bill Futures Markets) naèm döôùi daïng caùc hôïp ñoàng mua chöùng khoaùn öùng tröôùc vôùi kho baïc*Sơ đồ hoạt động tài chính quốc tếHoạt độngTCQTChuyển dịch giátrị tài chính trongthị trường QTVận động của cácthiết chế tài chínhQTChuyển dịch của các côngcụ TCCông cụ tàichính nội địaCông cụ tiềntệ và TCQT-Chuyeån dòchsong phöông-Chuyeån dòchña phöông-Vay, nhận ký gửi, phát hành công cụ tài chính-Cho vay, đầu tư, phát hành công cụ tài chính-Thực hiện dịch vụ mua nợ, ấn định nợ-Dịch vụ cơ cấu nợ-Chuyển dịchnội bộ*Câu hỏi thảo luậnLợi ích và rủi ro khi tham gia vào thị trường tài chính quốc tếTại sao thị trường tài chính quốc tế ngày càng quan trọngNhững lợi ích cơ bản trong đầu tư tài chính quốc tếNhững rủi ro trong đầu tư tài chính quốc tếSự khác nhau giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn
Tài liệu liên quan