• Bài giảng Kinh tế học tài chính - Bài 1: Nhập mônBài giảng Kinh tế học tài chính - Bài 1: Nhập môn

  ƒ Bài 1: Nhập môn Kinh tế học tài chính – Một số khái niệm cơ bản – Mức sợ rủi ro – Độ thỏa dụng – Đường bàng quan – Thị trường tiền tệ – Thị trường vốn

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Học thuyết giá trị hiệu quảBài giảng Học thuyết giá trị hiệu quả

  HỌC THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Mục tiêu nghiên cứu học thuyết Tests về Thị trường hiệu quả 03 hình thức Thị trường hiệu quả Khái niệm về Thị trường thiệu quả

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế (Đại học quốc gia Hà Nội)Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế (Đại học quốc gia Hà Nội)

  1.1 SỰ HÌNH THÀNH THANH TOÁN QUỐC TẾ • - Mọi quốc gia không thể tự sản xuất và cung cấp những thứ mà mình cần • - Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội • => Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, xã hội. Hình thành Quan hệ kinh tế quốc tế. • => Một nước sẽ nhập khẩu những sản phẩm mà họ chưa sản xuất được, đồng thời xuất khẩu những s...

  pdf253 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 6 Các dòng vốn tư nhân quốc tếBài giảng Tài chính phát triển - Bài 6 Các dòng vốn tư nhân quốc tế

  Tại sao các dòng vốn tư nhân đổ vào các nước đang phát triển? Nguyên nhân từ phía cung: Sự phát triển của các nhà đầu tư có tổ chức Tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận cao hơn Phân tán rủi ro trong đầu tư Nguyên nhân từ phía cầu: Nhu cầu vốn đầu tư của các nước đang phát triển Làn sóng giải quy, tự do hóa, và cải cách tài chính Nguyên nhân từ môi...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 5 Tự do hóa tài chínhBài giảng Tài chính phát triển - Bài 5 Tự do hóa tài chính

  Tác động của áp chế tài chính „ Lãi suất thấp đã không làm tăng được vốn đầu tư như dự kiến vì khả năng huy động tiết kiệm bị hạn chế. „ Đầu tư của cả hộ gia đình và doanh nghiệp được tập trung nhiều vào các tài sản chống lạm phát „ Do vốn vay trong hệ thống tài chính chính thức bị giảm, các nhà đầu tư phải dựa nhiều hơn vào vốn tự có. „ Việc d...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 4 Áp chế tài chính và quản lý vĩ môBài giảng Tài chính phát triển - Bài 4 Áp chế tài chính và quản lý vĩ mô

  Can thiệp của nhà nước vào hệ thống tài chính „ Tại sao nhà nước can thiệp vào hệ thống tài chính „ Thị trường tài chính vào những năm 1950-80 „ Kém phát trển và Công cụ tài chính không đa dạng „ Hệ thống tài chính không hỗ trợ được cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế. „ Chính phủ tham gia khắc phục thất bại thị trường tr...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 3 Bất cân xứng về thông tin trên các thị trường tài chínhBài giảng Tài chính phát triển - Bài 3 Bất cân xứng về thông tin trên các thị trường tài chính

  Kinh tế học vi mô tân cổ điển Các giả định về thị trường hòan hảo Thông tin hòan hảo Chi phí giao dịch bằng không Ba trục trặc trong thực tế cho các thị trường tài chính Môi trường họat động rủi ro và bất định Thông tin bất cân xứng (AI) Chi phí giao dịch tồn tại tất yếu (TC) Muốn có thông tin phải tốn chi phí Tồn tại các định chế t...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính phát triển - Bài 2 Phát triển tài chính với tăng trưởng và phát triển kinh tếBài giảng Tài chính phát triển - Bài 2 Phát triển tài chính với tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Một số câu hỏi nghiên cứu ƒ Phát triển tài chính có dẫn tới phát triển kinh tế không? ƒ Nếu không có phát triển tài chính thì có thể có phát triển kinh tế được không? ƒ Loại hình phát triển tài chính nào là có lợi cho phát triển kinh tế?’ ƒ Các điều kiện bổ trợ về thể chế và chính sách để hệ thống tài chính có thể thúc đẩy kinh tế phát triển?

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4 Ngân sách hoạt động hàng nămBài giảng Chương 4 Ngân sách hoạt động hàng năm

  Ngân sách là một kế hoạch tài chính toàn diện nhằm đạt được các mục tiêu tài chính và hoạt động của một tổ chức. Kiểm soát Các bước thực hiện quản lý để đảm bảo đạt được các mục tiêu. Lập kế hoạch Phát triển các mục tiêu cho việc mua sắm và sử dụng các nguồn lực.

  pdf87 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môn học Lịch sử kinh tếBài giảng Môn học Lịch sử kinh tế

  Nội dung chương trình (Phần thứ nhất)  Lịch sử kinh tế các nước ngoài (8 chương)  Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa (chương 1)  Kinh tế nước Mỹ (Chương 2)  Kinh tế Nhật Bản (Chương 3)  Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa (Chương 4)  Kinh tế Liên Xô (Chương 5)  Kinh tế Trung Quốc (Chương 6)  Kinh tế các nước đang phát triển (Chương 7) ...

  pdf211 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0