Tài liệu ôn tập môn Lịch Sử Đảng

Câu 1: Trình Bày Quá Trình Chuẩn Bị Về Tư Tưởng Chính TrịVà Tổ Chức Cho Việc Thành Lập Đảng Cộn Sản Ơ Nam Của Nguyễn Ai Quốc ? Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917), phong trào Cộng Sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ.Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc do Lênin vạch ra. Tháng 12 năm 1920, tại Đại Hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III và biểu quyết sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ Cộng Sản đầu tiên của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc tích cực xúc tiến việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Về mặt tư tưởng và chính trị: - Người đã viết bài đăng các báo: “Người cùng khổ”, báo “Nhân đạo” – cơ quan Trung ương của Đảng Cộng Sản Pháp, báo “Đời sống công nhân” – tiếng nói của giai cấp công nhân, báo “Sự thật” (Liên Xô), Tạp chí thư tín quốc tế (Quốc tế Cộng Sản), báo Thanh niên (Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội)… và tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường cách mệnh”. Qua nội dung của các bài báo đó Người đều tập trung lên án chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân nói chung và chủ nghĩa thực dân Pháp. Người vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bốc lột, đàn áp tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Bằng những bằng chứng sinh động, cụ thể, Người đã tố cáo trước dưluận Pháp và thế giới tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa. Đặc biệt, Người đã trình bày các quan điểm lý luận về cách mạng thuộc địa một cách đúng đắn, sáng tạo và khá hoànchỉnh. Hệ thống quan điểm đó được truyền vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho việc thành lập Đảng.

pdf13 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1114 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn tập môn Lịch Sử Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan