Tài liệu Quản trị web - Bài 7: Sử dụng mạng Linux

– Giới thiệu Bộ Giao thức TCP/IP V4 – Cài đặt card mạng NIC và cấu hình TCP/IP – Các lệnh hỗ trợ – Một số giao thức ứng dụng phổ biến của TCP/IP: DNS, TELNET, SSH, FTP, – WWW và PHP – Chia sẻ dữ liệu: MS Windows – Linux, UNIX – UNIX

pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Quản trị web - Bài 7: Sử dụng mạng Linux, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 1/10 Bài 7: Sử dụng mạng Linux Đoàn Thiện Ngân Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 2/10 Nội dung – Giới thiệu Bộ Giao thức TCP/IP V4 – Cài đặt card mạng NIC và cấu hình TCP/IP – Các lệnh hỗ trợ – Một số giao thức ứng dụng phổ biến của TCP/IP: DNS, TELNET, SSH, FTP, – WWW và PHP – Chia sẻ dữ liệu: MS Windows – Linux, UNIX – UNIX Sách tham khảo: System Administration – Fedora Documents. Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 3/10 Giới thiệu Bộ Giao thức TCP/IP V4 • TCP/IP – Version 4 – Version 6 • Địa chỉ IP – 32 bits – 4 octets (4 bytes): w.x.y.z – Network ID, HostID – 3 lớp thông dụng A, B và C – Subnet Mask, Broadcast Address • Gateway, Router Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 4/10 Cài đặt card mạng NIC Cấu hình TCP/IP • Applications/ Settings/ Network • / Settings/ Network Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 5/10 Các lệnh hỗ trợ • ping. • ifconfig • systemctl <enable, disable, start, stop, > *.service • Chú ý thư mục /etc/init.d Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 6/10 Giao thức ứng dụng phổ biến • Telnet. • R─command: rsh, rcp • Ftp: ─ vsftp (server) ─ gftp (graphical client) – yum install vsftp (gftp) • SSH ─ SCP ─ SFTP – Dữ liệu mã hóa, tính bảo mật cao – Chương trình bên Microsoft Windows: putty Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 7/10 DNS • Domain Name System. • Domain Name Server • DNS Server: – yum install bind* – yum install system─config─bind* • DNS Client: nslookup Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 8/10 WWW và PHP • Web Server: – Apache web server. – httpd*.rpm – yum install httpd* • PHP – server─side scripting – yum install php* Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 9/10 • DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol ─ giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. • NFS: Network File System (chia sẻ Filesystem Unix ─ Unix) • Samba: phần mềm làm việc trên giao thức mạng SMB/CIFS (chia sẻ Filesystem và máy in giữa MS Windows và Linux) • Đoàn Thiện Ngân Bài 7 - 10/10 ??? • Cấu hình TCP/IP • Sử dụng Web server Apache và PHP • Sử dụng ftp server: vsftp • Sử dụng DHCP Server • Sử dụng trình duyệt Firefox, Konqueror, • Sử dụng trình duyệt email Evolution • Sử dụng ssh (Windows – putty)
Tài liệu liên quan