Bài giảng Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi

(Bản scan) Trong một chuỗi lệnh cần thực hiện thường có nhu cầu cần chuyển điều khiển chương trình đến một vị trí khác. Có nhiều lệnh để thực hiện điều này trong 8051, ở chương này ta sẽ tìm hiểu các lệnh chuyển điều khiển có trong hợp ngữ của 8051 như các lệnh sử dụng cho vòng lặp, các lệnh nhảy có và không có điều khiển, lệnh gọi và cuối cùng là mô tả về một chương trình con giữ chậm thời gian.

pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan