Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Các thuật toán sắp xếp - Trịnh Anh Phúc

Định nghĩa bài toán sắp xếp Sắp xếp (Sorting) là quá trình tổ chức lại họ các dữ liệu theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần (ascending or descending order). Dữ liệu cần sắp xếp có thể là : Số nguyên (Intergers) Xâu ký tự (String) Đối tượng (Object) Ta cần có khóa sắp xếp (sort key) dùng để phân biệt các dữ liệu với nhau. Khóa này duy nhất cho từng dữ liệu và được dùng để sắp xếp. Lưu ý, không có khóa trùng lặp cho hai dữ liệu phân biệt chính bởi vậy các giải thuật sắp xếp mới thực hiện được.

pdf99 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Các thuật toán sắp xếp - Trịnh Anh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan