Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 0: Giới thiệu

Mục Tiêu  Trang bị những kiến thức cơ bản nhất và toàn diện nhất về Hệ thống thông tin quản lý  Tiếp cận một cách có hệ thống với những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ thống thông tin quản lý và những loại hình Hệ thống thông tin quản lý có trong thực tiễn dưới góc độ của các nhà quản lý

pdf17 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 15/10/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 0: Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới Thiệu Chương Trình Học Mục Tiêu  Trang bị những kiến thức cơ bản nhất và toàn diện nhất về Hệ thống thông tin quản lý  Tiếp cận một cách có hệ thống với những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ thống thông tin quản lý và những loại hình Hệ thống thông tin quản lý có trong thực tiễn dưới góc độ của các nhà quản lý Mục Tiêu  Nhận thức được vai trò chiến lược của các Hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.  Trang bị khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng Hệ thống thông tin quản lý dựa trên cơ sở Công nghệ thông tin một cách có hệ thống và có tính quy trình Mục Tiêu  Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị và phát triển các Hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia  Cung cấp những kiến thức cơ bản về việc đảm bảo hệ thống luôn được kiểm soát và bảo mật, nhằm thực hiện một cách hoàn hảo chức năng của nó Nội dung chi tiết 1/6/2016 Trang 5 Ngày Nội dung giảng dạy 1 Giới thiệu môn học, đề cương, phương pháp học, thi và đánh giá điểm Phần 1. Cơ sở phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý Chương 1 : Tổ chức & thông tin trong tổ chức 2 Chương 2: Hệ thống thông tin 3 Chương 3: Hệ thống công việc và hệ thống thông tin Nội dung chi tiết 1/6/2016 Trang 6 Ngày Nội dung giảng dạy 4 Phần 2. Các HTTT trong thực tiễn Chương 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ Chương 5: HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (Functional Area Information Systems) 5, 6 Chương 6. Các HT ứng dụng tích hợp trong doanh nghiệp (Enterprise Applications) 7 Chương 7: Thương mại điện tử, Web 2.0 và các hệ thống mạng xã hội Nội dung chi tiết 1/6/2016 Trang 7 Ngày Nội dung giảng dạy 8 Chương 8: Business Intelligence systems 9 Thi giữa kỳ Phần 3. Quản trị các hệ thống thông tin quản lý Chương 9: Quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức 10 Chương 10: Quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia 11 Chương 11: Vấn đề bảo mật và kiểm soát các hệ thống thông tin quản lý Giải đáp các thắc mắc của môn học Phương pháp học tập  Đọc giáo trình và slides bài giảng  Làm bài tập nhóm và bài tập về nhà mỗi tuần 1/6/2016 Trang 8 Đánh giá  Quá trình: 50 %  Thi giữa kỳ: 25 %  Báo cáo bài tập nhóm: 25 %  Thi kết thúc học phần:50 % 91/6/2016 Thi giữa kỳ  Hình thức:  Đề thi mở dưới dạng viết nội dung từ phần 1 và 2.  Sinh viên có thể mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi. Tuy nhiên, không được sử dụng các thiết bị điện tử (như máy tính cá nhân, điện thoại) trong quá trình thi.  Thời gian: 60 phút 1/6/2016 Trang 10 Báo cáo bài tập nhóm  Chia nhóm: mỗi nhóm có 2-3 sinh viên, được chọn theo danh sách từ trên xuống dưới.  Hình thức:  Lựa chọn các chủ đề trong danh sách để thuyết trình  Slide thuyết trình phải nộp trước 3 ngày  Nộp bài:  Hạn cuối: 1 tuần sau buổi thuyết trình  File Word và slide chứa toàn bộ những nội dung đã thực hiện của nhóm.  Chú ý: phải có phần đánh giá và phân chia công việc các thành viên trong nhóm. 111/6/2016 Báo cáo bài tập nhóm 121/6/2016 Tuần Tên đề tài #2 Bài tập tình huống: Dirt Bike USA #3 Vai trò của CIO là gì? Điện toán đám mây (Cloud computing) có những ảnh hưởng gì đến vai trò của CIO? #4 Quản lý quy trình nghiệp vụ - Business Process Management Tại sao Quản lý quy trình nghiệp vụ (business process management - BPM) lại quan trọng với các tổ chức #5 Hãy tìm hiểu về các trang Web hoặc các hệ thống phần mềm quản lý ở Việt Nam, chọn lựa 2 Websites hoặc 2 hệ thống con trên website hoặc 2 hệ thống phần mềm tiêu biểu cho 2 loại hệ thống theo cấp bậc khác nhau #6 Về việc Chọn lựa và mua các hệ thống phần mềm quản lý, người quản lý cần xem xét những yếu tố nào khi mua các hệ thống phần mềm quản lý Báo cáo bài tập nhóm 131/6/2016 Tuần Tên đề tài #7 Khảo sát trang web của 2 công ty J.B. Hunt ( and Schneider National ( để thấy các dịch vụ của công ty này có thể được sử dụng cho việc quản lý chuỗi cung ứng như thế nào #8 Thế nào là công nghệ Web 2.0? Có sự khác nhau nào giữa Web 2.0 và Web 1.0. Tìm hiểu về KiwiExperience. Cho biết Kiwi Expericence đã sử dụng Web 2.0 để tăng hiệu quả hoạt động và hiệu quả tương tác với khách hàng #9 Những yêu tố quan trọng liên quan đến việc phát triển một hệ thống Business Intelligence (BI)? #10 Bài tập tình huống: Các công ty Teradyne, Staples, L.L.Bean #11 Mô tả 3 yêu tố thành công then chốt (Critical success factors – CSFs) trong quản lý các dự án công nghệ thông tin Thi kết thúc học phần  Hình thức:  Đề thi mở dưới dạng trắc nghiệm sẽ bao gồm tất cả các kiến thức của chương trình học, cả các phần liên quan đến bài tập cá nhân và báo cáo đồ án nhóm.  Sinh viên có thể mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi. Tuy nhiên, không được sử dụng các thiết bị điện tử (như máy tính cá nhân, điện thoại) trong quá trình thi.  Số lượng câu hỏi: 30 câu  Thời gian: 35 phút 141/6/2016 Cộng điểm – Phát biểu  Hình thức:  Tham gia thảo luận và giải các bài tập trên lớp  Sau khi kết thúc mỗi buổi học, phải nhắc GV để ghi lại  Điểm cộng: từ 0 – 2 điểm vào điểm quá trình 1/6/2016 Trang 15 Giáo trình – Tham Khảo  Giáo trình:  Bài giảng trên lớp  Giáo trình Hệ Thống Thông Tin Quản Lý. Huỳnh Ngọc Liễu, Vũ Thị Liên Hương và Võ Thành Đức. 2013  Tham khảo:  Kroenke, David M, (2015). Using MIS (7th ed.). Pearson 1/6/2016 Trang 16 171/6/2016