Bài giảng Mạch thống số rãi (đường dây dài)

(Bản scan) Ta đã xét mô hình mạch là mô hình trong đó quá trình chỉ phân bố thời gian, không phân bố không gian. Lúc đó các thông số đặc trưng các vùng năng lượng R, L, C coi là tập trung, nên mô hình mạch như trên còn gọi là mô hình thông số tập trung. Điều đó chỉ đúng khi tần số của sóng điện từ đủ nhỏ, kích thước thiết bị điện rất nhỏ so với bước sóng trường điện từ (thỏa mãn được điều kiện mạch hóa) để có thể bỏ qua dòng điện rò, dòng dịch, coi quá trình chỉ phụ thuộc thời gian : u(t), i(t).

pdf28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mạch thống số rãi (đường dây dài), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan