Bài giảng Mô hình/khai báo BJT và FET trong Spice

Tham khảo: Chương 13, Star-HSpice Manual Có 4 mô hình BJT trong SPICE: DC AC Transition AC and noise Khai báo: Q3 3 2 5 MOD1 .MODEL MOD1 NPN

ppt19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mô hình/khai báo BJT và FET trong Spice, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mạch Điện Tử 2 Mô hình/khai báo BJT và FET trong Spice SPICE SPICE: Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis Được phát triển đầu tiên tại phòng thí nghiệm Electronics Research tại Berkeley (1975). Có 2 versions của SPICE: PSPICE và HSPICE. PSPICE là PC version của SPICE, HSPICE là version được sử dụng trên các máy trạm (workstations) hoặc máy tính lớn (large computers) Tài liệu về SPICE Tài liệu/hướng dẫn sử dụng: Các nguồn thông tin về mô hình linh kiện: Mô hình BJT trong SPICE Tham khảo: Chương 13, Star-HSpice Manual Có 4 mô hình BJT trong SPICE: DC AC Transition AC and noise Khai báo: Q3 3 2 5 MOD1 .MODEL MOD1 NPN Ví dụ: các thông số của BJT Vertical và Lateral Transistor (1) Vertical và Lateral Transistor (2) Mô hình BJT trong SPICE (1) Mô hình BJT trong SPICE (2) Mô hình BJT trong SPICE (3) Mô hình BJT trong SPICE (4) Mô hình BJT trong SPICE (5) Mô hình BJT trong SPICE (6) Mô hình FET trong SPICE Tham khảo: Chương 14, Star-HSpice Manual Có 3 mô hình của JFET trong SPICE Transition AC AC and noise Thông số Level được dùng để xác định mô hình JFET hoặc MESFET LEVEL=1 SPICE model LEVEL=2 modified SPICE model, gate modulation of LAMBDA LEVEL=3 hyperbolic tangent MESFET model (Curtice, Statz, Meta, TriQuint Models) Khai báo JFET trong SPICE Mô hình JFET/MESFET trong SPICE (1) Mô hình JFET/MESFET trong SPICE (2) Mô hình JFET/MESFET trong SPICE (3) Đọc thêm Mô hình MOSFET trong SPICE Tham khảo chương 15 , Star-HSpice Manual.
Tài liệu liên quan