Bài giảng Thanh toán quốc tế: Các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương

Khái niệm thứ ba Theo Pháp lệnh về Thương phiếu của Việt Nam: - Hối phiếu là một chứng chỉ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

ppt62 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1067 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế: Các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên