Bài giảng Xác suất: Thí nghiệm ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố

(Bản scan) 1.1.1 Thí nghiệm ngẫu nhiên (Random Experiment) Thí nghiệm ngẫu nhiên là một thí nghiệm có hai đặc tính: Không biết chắc hậu quả nào sẽ xảy ra. Nhưng biết được các hậu quả có thể xảy ra. Thí dụ 1.1.1: Thảy một con xúc sắc là một Thí nghiệm ngẫu nhiên vì: Ta không biết chắc mặt nào sẽ xuất hiện Nhưng biết được có 6 trường hợp xảy ra. (xúc sắc có 6 mặt 1,2,3,4,5,6) 1.1.2. Không gian mẫu (Sample Space) Tập hợp các hậu quả có thể xảy ra trong thí nghiệm ngẫu nhiên gọi là không gian mẫu của thí nghiệm đó. Thí dụ 1.1.2: Không gian mẫu của thí nghiệm thảy một con xúc xắc là: E = { 1,,2,3,4,5,6} Thí dụ 1.1.3: Không gian mẫu của thí nghiệm thảy cùng một lúc hai đồng xu là: E = {SS, SN, NS, NN} với S: Sấp, N: Ngửa

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xác suất: Thí nghiệm ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan