Bài toán đặt không chỉnh

Xét một bài toán ở dạng phương trình toán tử A(x) = f , ở đây A : X !Xlà một toán tử đơn điệu, h-liên tục từ không gian Banach phản xạ thựcX vào không gian liên hợp Xcủa X , f là phần tử thuộc X. Nếu toán tử Akhông có tính chất đơn điệu đều hoặc đơn điệu mạnh thì phương trình toántử A(x) = f nói chung là một bài toán đặt không chỉnh. Trong đề tài nàychúng tôi trình bày phương pháp hiệu chỉnh phương trình toán tử đặt khôngchỉnh A(x) = f trong trường hợp toán tử nhiễu Ah: X ! X

pdf31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 23/07/2013 | Lượt xem: 2647 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài toán đặt không chỉnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan