Các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tạo vốn của ngân hàng thương mại

Hoạt động tạo vốn của ngân hàng chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố pháp lý, kinh tế chính trị. Vì vậy, vai trò của nhà nước đối ngành ngân hàng là rất quan trong. Nhà nước, chính phủ cần có những chính sách đúng đắn phù hợp để tạo sự ổn định trong hoạt động tạo vốn của ngân hàng, từ đó, tạo sự ổn định quá trình đầu tư tái sản xuất mở rộng của kinh tế. Có như vậy, thì nền kinh tế mới có phát triển một cách bền vững được.

ppt40 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tạo vốn của ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan