Câu hỏi ôn thi kiểm tra năng lực hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

I. Kiến thức vềchủtrương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục: (Dùng chung cho các môn thi) Câu 1. Nhiệm vụgiáo viên trường trung học được quy định tại điều mấy của Điều lệ trường trung học? Điều lệquy định giáo viên trường trung học có những nhiệm vụnào? Câu 2. Thông tưquy định Chuẩn nghềnghiệp giáo viên có hiệu lực thi hành kểtừngày tháng năm nào? Chuẩn nghềnghiệp giáo viên quy định năng lực dạy học của người giáo viên gồm những nội dung gì?

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 15729 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn thi kiểm tra năng lực hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Châu Thành B * Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở * Câu hỏi ôn thi 1 TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH B CÂU HỎI ÔN THI KIỂM TRA NĂNG LỰC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2010-2011 I. Kiến thức về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục: (Dùng chung cho các môn thi) Câu 1. Nhiệm vụ giáo viên trường trung học được quy định tại điều mấy của Điều lệ trường trung học? Điều lệ quy định giáo viên trường trung học có những nhiệm vụ nào? Câu 2. Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Chuẩn nghề nghiệp giáo viên quy định năng lực dạy học của người giáo viên gồm những nội dung gì? Câu 3. Để triển khai các giải pháp nâng chất lượng dạy và học năm học 2010-2011, trường THPT Châu Thành B đã chọn những giải pháp gì và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào? Tài liệu tham khảo: 1. Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục& Đào tạo. 2. Thông tư ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT số 30/2009/TT -BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo . 3. Tài liệu Hội nghị cán bộ công chức trường THPT Châu Thành B ( phần Kế họach năm học 2010-2011 ) II. Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ: 1.- MÔN NGỮ VĂN Câu 1. Theo anh (chị), để dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, quá trình dạy học của người giáo viên phải đáp ứng được những mức độ nào về chuẩn kiến thức và kỹ năng. Những mức độ đó được thể hiện như thế nào ở người học? Câu 2. Trình bày quan điểm của anh chị về công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Để công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng đạt hiệu quả, người dạy học phải tuân thủ những yêu cầu gì? Câu 3. Vì sao ngành giáo dục nước ta đề ra yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học? Nhận thức của anh (chị) về thực trạng việc tiến hành đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở nước ta và trong tỉnh nhà (Bến Tre). Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Ngữ văn. 2. Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học” Trường THPT Châu Thành B * Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở * Câu hỏi ôn thi 2 2.- MÔN LỊCH SỬ Câu 1. Nêu các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn lịch sử ở trường phổ thông. Anh (Chị) hãy minh họa một bài giảng cụ thể có sử dụng các phương pháp dạy học trên . Câu 2. Theo Anh (Chị) mục đích của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là gì? Cần phải nhận thức đúng về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh như thế nào ? Câu 3. Anh (Chị) hãy trình bày những nội dung giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng qua chương trình lịch sử ở trường trung học phổ thông. Nêu dẫn chứng một bài lịch sử qua đó giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng cho học sinh . Tài liệu tham khảo: 1. Tài liệu Hội thảo xây dựng nội dung dạy học và ôn tập theo Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử của Sở GD & ĐT Bến Tre 11/2010. 2. Các tài liệu về phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông . 3.- MÔN ĐỊA LÝ Câu 1. Môi trường là gì? Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh rằng việc tích hợp vấn đề môi trường vào nội dung của từng bài dạy là việc làm cần thiết. Câu 2. Phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm sẽ phát huy cao tính tích cực của học sinh: Phân tích và chứng minh nhận định trên. Câu 3. Hiện nay trong quá trình dạy học việc bám sát tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí là rất cần thiết: Phân tích và chứng minh nhận định trên. Tài liệu tham khảo: 1. Các bài môi trường sách giáo khoa. 2. Tích hợp môi trường trong dạy học. 3. Các phương pháp dạy học. 4. Dạy học theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm. 5. Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí. 4.- MÔN TIẾNG ANH Câu 1. Anh(Chị) hãy nêu những đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực và thực tiễn trong quá trình thực hiện. Câu 2. Anh(Chị) hãy trình bày quy trình dạy đọc hiểu và thực tiễn trong quá trình thực hiện. Câu 3. Anh(Chị) hãy trình bày các kỹ thuật dạy, kiểm tra từ vựng và các bước dạy từ vựng mới. Anh(Chị) thường áp dụng các kỹ thuật nào trong quá trình giảng dạy? Tại sao? Tài liệu tham khảo: 1.- Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT- Môn Tiếng Anh- Nhà xuất bản giáo dục. 2.- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, SGK lớp 10 THPT Môn Tiếng Anh- Nhà xuất bản giáo dục. 3.- Methodology Course- Grammar & Vocabulary- Teacher’s Handbook Trường THPT Châu Thành B * Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở * Câu hỏi ôn thi 3 5.- MÔN TOÁN Câu 1. Hãy nêu quy trình biên soạn đề kiểm tra môn toán. Anh (Chị) soạn một đề kiểm tra 45’phút của chương trình học kì II để minh họa. Câu 2. Các bước thiết kế bài học theo tinh thần đổi mới. Anh (Chị) hãy thiết kế một tiết dạy bài học ở chương III - giải tích lớp 12 theo tinh thần đổi mới. Câu 3. Những đặc điểm của chuẩn kiến thức,kĩ năng môn toán. Theo Anh (Chị) ôn thi tốt nghiệp THPT môn toán như thế nào đạt hiệu quả cao nhất ? Tài liệu tham khảo : 1. Hướng dẫn thực hiện chương trình- SGK lớp 12 môn toán. 2. Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ năng môn tóan lớp 12. 3. Các tài liệu tập huấn trong hè. 6.- MÔN VẬT LÝ Câu 1. Anh (Chị) hãy cho biết việc đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Vật lý ở trường THPT hướng đến mục tiêu gì? Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá là gì? Câu 2. Khi thiết kế đề kiểm tra để đánh giá học sinh cần đảm bảo những yêu cầu và tiêu chí gì? Câu 3. Khi kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Vật lý ở trường phổ thông, thường sử dụng hình thức trắc nghiệm tự luận (gọi tắt là tự luận) và trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là trắc nghiệm). Mỗi hình thức đều có những ưu điểm và hạn chế của nó, Anh (Chị) hãy nêu một số khó khăn, hạn chế của mỗi hình thức mà người giáo viên cần lưu ý để khắc phục. Tài liệu tham khảo : Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Vật lý lớp 12 (Phần những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá). Trường THPT Châu Thành B * Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở * Câu hỏi ôn thi 4 7.- MÔN HÓA HỌC Câu 1. Sự lai hoá orbital nguyên tử là một vấn đề khó và trừu tượng đối với họcsinh THPT, nhưng ở chương trình lớp 10 nâng cao thì học sinh phải học bài này. Qua đoạn kiến thức ở SGK như sau: Thầy (Cô) hãy xây dựng các câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức của học sinh theo 3 mức độ yêu cầu: biết, hiểu, và vận dụng phù hợp với lượng kiến thức nêu trên. (số lượng câu hỏi không hạn chế trắc nghiệm hoặc tự luận) Ghi chú: các câu hỏi phải có đáp án chi tiết. Câu 2. Có bài toán hoá học sau: Cho 11,2g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl dư thu được 12,7g FeCl2. hỏi thu được bao nhiêu gam FeCl3? Thầy (Cô) hãy: 1. Trình bày các định hướng của mình cho học sinh để học sinh giải bài tập trên? 2. Trình bày các phương pháp giải bài toán trên? Đánh giá ưu, khuyết điểm, những lổ hỏng (nếu có) cho mỗi phương pháp. 3. Từ những phương pháp ở trên hãy đưa ra những quan điểm của mình khi giải bài tập dạng này? Câu 3. Ở chương trình lớp 11 nâng cao có đoạn kiến thức sau: 3. Phản ứng cộng axit và cộng nước a) Cộng axit Hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), axit sunfuric đậm đặc có thể cộng vào anken. Thí dụ : CH2 = CH2 + H-Cl (khí ) → CH3CH2Cl (etyl clorua) CH2 = CH2 + H-OSO3H → CH3CH2OSO3H (etyl hiđrosunfat) Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken Axit cộng vào anken theo sơ đồ chung : C = C + H-A → | | | | C C H A − − − Trường THPT Châu Thành B * Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở * Câu hỏi ôn thi 5 Phản ứng xảy ra qua 2 giai đoạn liên tiếp : b) Cộng nước (phản ứng hiđrat hoá) ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, anken có thể cộng nước, thí dụ : CH2 = CH2 + H-OH o H , t + → 2 2CH CHH OH- (etanol) c) Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hỗn hợp hai đồng phân, trong đó có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ : CH2 = CH-CH3 HCl→ 2 3 | | CH CH CH- - H Cl + 2 3 || CH CH CH HCl - - (Sản phẩm chính) (Sản phẩm phụ) 2 3 | 3 CH C CH CH = - | |HOH 2 3| 3 CH C CH CH H OH ¾¾¾¾® - - + | | 2 3| 3 CH C CH CH OH H - - (Sản phẩm chính) (Sản phẩm phụ) Quy tắc Mac-côp-nhi-côp Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là HA) vào liên kết C= C của anken, H (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào C mang nhiều H hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn A (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào C mang ít H hơn (cacbon bậc cao hơn). “ Dựa vào đoạn kiến thức trên Anh (Chị) hãy xây dựng các câu hỏi (tự luận và trắc nghiệm) để kiểm tra học sinh theo 3 mức độ: biết, hiểu và vận dụng? (số lượng câu hỏi không hạn chế). Ghi chú: các câu hỏi phải có đáp án chi tiết. Tài liệu tham khảo: 1. SGK + SBT hoỏ 10, 11,12 nõng cao 2. Chuẩn kiến thức và kỹ năng của NXBGD. 3. Hoá vô cơ tập 1 của Hoàng Nhâm 4. Hoá hũu cơ - tập 1 của tác giả Nguyễn Hữu Đĩnh 8.- MÔN SINH HỌC Câu 1. Anh (Chị) hãy nêu các biện pháp cần có để giảm học sinh yếu kém và tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp TPHT của môn mình giảng dạy? Câu 2. 1. Anh (Chị) hãy ra 4 câu hỏi trắc nghiệm theo 3 yêu cầu sau: biết, hiểu, vận dụng ở một bài tùy chọn. (3 điểm) Phân tử H-A bị phân cắt dị li : H+ tương tác với liên kết pi tạo thành cacbocation, còn A- tách ra. Cacbocation là tiểu phân trung gian không bền, kết hợp ngay với anion A- tạo sản phẩm. Trường THPT Châu Thành B * Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở * Câu hỏi ôn thi 6 2. Theo Anh (chị) trong trong chương trình sinh học lớp 10 bài nào có thể tích hợp giáo dục môi trường được và cho ví dụ phương pháp tích hợp giáo dục môi trường 1 bài trong số đó? ( 4 điểm) Câu 3. Theo Anh (Chị) hiểu đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn sinh ta cần thực hiện những vấn đề gì? Tài liệu tham khảo : 1. Sách giáo khoa sinh học 10, 11, 12. 2. Tài liệu về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn sinh học. 3. Tài liệu tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học. 9.- MÔN THỂ DỤC Câu 1. Trong việc vận dụng đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức- kỹ năng, khi giảng dạy đối với những bài tập, động tác học mới GV cần thực hiện những yêu cầu, biện pháp nào ? Câu 2. Vận dụng chuẩn kiến thức – kỹ năng và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng cấu trúc một giáo án TD gồm những mục nào? Yêu cầu cho từng nội dung ra sao? Câu 3. Căn cứ vào hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức – kỹ năng. Giáo viên hãy biên soạn đề kiểm tra: “ Kỹ thuật – thành tích nhảy cao kiểu Nằm nghiên ”. ( Khối 10 hoặc K11 - lấy điểm kiểm tra 1 tiết ) Tài liệu tham khảo : 1. “ Tài liệu tập huấn GV: dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức – kỹ năng trong chương trình GD phổ thông môn Thể dục cấp THCS – THPT ” 2. “ Những vấn đề chung về đổi mới GD THPT môn TD.” 3. “ Sách GV TD 10 và 11.”
Tài liệu liên quan