Câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. ông sinh năm nào? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883

pdf50 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 4download
Tài liệu liên quan