Đề tài Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hưởng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1-10000

Bản đồ có một vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học và được sử dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân và quốc phòng. Nó là tài liệu cơ bản không thể thiếu được trong ngành kinh tế quốc dân, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nó vừa là cơ sở vừa là công cụ và kết quả trong thiết kế, quy hoạch toàn bộ nền kinh tế của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện chiến lược công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước của Đảng ta đề ra ngày càng đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc. Bản đồ địa hình là tài liệu cần có trước tiên và cần thiết, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện để khảo sát, thiết kế quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy công tác thành lập bản đồ mới là công việc mang tính cấp bách hiện nay. Để thành lập bản đồ địa hình người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất hiện nay vẫn là phương pháp thành lập bản đồ bằng ảnh hàng không. Trong quy trình công nghệ của phương pháp này thì công tác đoán đọc điều vẽ là một công đoạn quan trọng. Hiểu được tầm quan trọng và cấp thiết của việc thành lập bản đồ địa hình hiện nay, được sự đồng ý của Bộ môn Trắc địa ảnh - Khoa Trắc địa -Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, em đã chọn thực hiện đề tài tốt nghiệp: "Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 " Mục đích: Nhận xét đánh giá vị trí, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác đoán đọc điều vẽ trong quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không; khái quát hoá được công tác đoán đọc điều vẽ địa hình. Từ đó xác định nội dung, phơng án kinh tế, kỹ thuật tối ưu phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000. Yêu cầu: Khảo sát, thiết kế và đoán đọc điều vẽ trong phòng cũng như ngoài trời để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000.

pdf28 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 03/12/2012 | Lượt xem: 2049 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hưởng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1-10000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan