Đề tài Dạng xấp xỉ sinc của hàm phân bố nhiệt trên biên của slab hữu hạn ba chiều

Ví dụ số. Xét bài toán tìm hàm phân bố nhiệt độ , trong đó thoả

ppt13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 02/12/2012 | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dạng xấp xỉ sinc của hàm phân bố nhiệt trên biên của slab hữu hạn ba chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DẠNG XẤP XỈ SINC CỦA HÀM PHÂN BỐ NHIỆT TRÊN BIÊN CỦA SLAB HỮU HẠN BA CHIỀU Học viên: Đinh Xuân Nhân Mã số: 02 09 4601 12 Người hướng dẫn khoa học TS. Phạm Hoàng Quân trong đó, là các hàm cho trước. Đặt với . Lấy tích phân hai vế của (7) theo trên ,và cho (8) Cho trong (8), ta có (9) Đặt với (10) . (11) Ta có . (12) Lấy tích phân hai vế của (12) theo trên , và cho (13) Cho trong (13), ta có . (14) Từ (9) và (14), ta có . (15) Đặt Từ (15) ta có (16) Nếu đặt và biến đổi Fourier hai vế của (16) thì (17) . (18) và định nghĩa khi . Định lí 1. Cho và . Giả sử là nghiệm duy nhất của (16) ứng với dữ liệu chính xác . Đồng thời, cho là các dữ liệu đo được thoả , với là chuẩn trong . Khi đó, ta xây dựng được hàm thoả trong đó là hằng số và . Nếu giả sử thêm và thì trong đó và phụ thuộc vào . (19) (20) Định lí 2. Với như trong định lí 1, ta có trong đó Ví dụ số. Xét bài toán tìm hàm phân bố nhiệt độ , trong đó thoả (21) (22) (23) (24) Bài toán (21) – (24) có nghiệm chính xác là (25) Giả sử dữ liệu bị nhiễu (26) (27) Bảng đánh giá sai số giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ 00:39:54