Đo lường điện - Chương 08: Đo điện áp

Đo điện áp là phép đo phổ biến trong các ngành Khoảng giá trị điện áp đo rộng (vài μV đến vài trăm kV), trong dải tần số rộng (vài Hz đến vài nghìn MHz), và dưới nhiều dạng tín hiệu điện áp khác nhau Thiết bị đo điện áp phải có điện trở vào lớn. Các trị số điện áp cần đo Điện áp đỉnh Um Điện áp hiệu dụng Uhd , U 𝑈_ℎ𝑑=√(1/𝑇 ∫_0^𝑇▒〖𝑢^2 (𝑡)𝑑𝑡〗) Điện áp trung bình Utb , U0 𝑈_𝑡𝑏=1/𝑇 ∫_0^𝑇▒𝑢(𝑡)𝑑𝑡 𝑘_𝑏=𝑈_𝑚/𝑈 : hệ số biên độ của tín hiệu điện áp 𝑘_𝑑=𝑈/𝑈_0 : hệ số dạng của tín hiệu điện áp

pptx28 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đo lường điện - Chương 08: Đo điện áp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 8 : Đo điện ápKhái niệm chungCác dụng cụ đo điện ápVôn mét tương tựVôn mét sốNội dung Khái niệm chungDụng cụ đo điện áp là vôn métUt  E khi rn 0, tín hiệu ∆U qua khuếch đại có lệch đến thông khoá K và điều khiển bộ đếm làm việc ở chế độ cộngUx - Uk = ∆U < 0 thì khuếch đại có lệch tạo xung thông khoá K, điều khiển bộ đếm làm việc ở chế độ trừUx ≈ Uk khóa K đóng, kết thúc quá trình đoBài tập 1: Một vôn kế có tầm đo 5V, được mắc vào mạch, đo điện áp 2 đầu điện trở R2 như hình vẽ.Tính điện áp VR2 khii chưa mắc vôn kếTính điện áp VR2 khi vôn kế có độ nhạy 20kΩ/VTính điện áp VR2 khi vôn kế có độ nhạy 200kΩ/VTính sai số gây ra khi mắc vôn kế vào mạch đoBài tậpBài tập 2: Ta đo điện áp ở 2 đầu điện trở 6kΩ bằng cách mắc vôn kế trong mạch như hình vẽ. Vôn kế có độ nhạy 10kΩ/V. Giả sử vôn kế có các tầm đo 1V, 5V, 10V, 100V.Hãy cho biết tầm đo nhạy nhất có thể sử dụng mà sai số gây ra do tải của vôn kế nhỏ hơn 3%Bài tậpBài tập 3: Một cơ cấu từ điện có Ifs = 0.1mA và điện trở cơ cấu Rm=1k Ω được sử dụng làm vôn kế AC có tầm đo 100V (rms). Mạch chỉnh lưu có dạng cầu sử dụng diode silicon như hình vẽ, diode có VF(đỉnh) = 0.7VTính điện trở nối tiếp RSTính độ lệch vôn kế khi điện áp đưa vào vôn kế là 75V và 50V Tính độ nhạy của vôn kế. Tín hiệu đo là tín hiệu xoay chiều dạng sinBài tậpBài tập 4: Một cơ cấu từ điện có Ifs = 0.05mA và điện trở cơ cấu Rm=1.7k Ω được sử dụng làm vôn kế AC có tầm đo 100V (rms). Mạch chỉnh lưu bán kì có giá trị dòng điện thuận IF(đỉnh) tối thiểu là 0.1mAKhi đo điện áp bằng 20% Vtầm đo , diode có VF = 0.7V. Vôn kế có tầm đo 50VTính RS và RSH Tính độ nhạy của vôn kế trong 2 trường hợp: có D2 và không có D2 Bài tập