Giáo trình Máy điện - Sức điện động của dây quấn máy điện xoay chiều

Khi từthông của phần cảm xuyên qua dây quấn phần ứng biến thên thì trong dây quấn phần ứng sẽsinh ra sức điện động (sđđ). Trong máy điện quay cóhai cách đểtạo ra sựbiến thiên của từthông xuyên qua dây quấn phần ứng. Cách thứ nhất làcho dây quấn phần ứng chuyển động tương đối trong từtrương phần cảm. Cách thứhai làcho xuyên qua dây quấn phần ứng đứng yên, một từtrương phần cảm đập mạch hoặc một từtrường không đổi nhưng từdẫn mạch từhay đổi.

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 06/06/2014 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Máy điện - Sức điện động của dây quấn máy điện xoay chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan