Luận văn Hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội

Bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào đều có những mục tiêu riêng có của mình. Để mục tiêu đó có thể thực hiện được đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của bộ máy quản lý doanh nghiệp nhằm kế hoạch hoá, tổ chức, phối hợp, kiểm tra và điều chỉnh việc kết hợp tối ưu các nguồn lực. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp là một nội dung đầu tiên và rất quan trọng của tổ chức doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình.

doc109 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty Điện lực Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan