Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại EximBank Cần Thơ

Như chúng ta đ ã biết bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ thì rủi ro không tránh khỏi. Nhưng quan trọng là các nhà lãnh đạo có những chính sách gì để hạn chế hoặc giảm thiểu được rủi ro, để rủi ro có thể kiểm soát được đồng thời kết quả hoạt động kinh doanh đạt được một tỷ lệ như mong muốn. Hơn nữa trong quá trình lãnh đạo thì các nhà lãnh đạo phải biết rõ vị thế của cơ quan mình, những điểm mạnh, điểm yếu của cơ quan để có những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng hoàn cảnh, từng giai đoạn kinh tế xã hội cụ thể. Để làm được điều này thì vấn đề phân tích tài chính là việc làm rất cần thiết đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói chung và các nhà lãnh đạo ngân hàng nói riêng. Trong s ự chuyển biến tích cực của nền kinh tế, các quan hệ kinh tế xã hội tăng lên rõ rệt. Eximbank Cần Thơ đóng vai trò là một tổ chức trung gian tài chính “đi vay để cho vay” ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình trong quá trình phát triển kinh tế của vùng và của cả nước. Ngân hàng cũng góp phần vào việc cung ứng vốn cho TP Cần Thơ nói riêng và cho cả khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung nhằm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh ngoại tệ, hỗ trợ du học . Bên cạnh sự đóng góp chung của các ngân hàng thương mại (NHTM) vào sự phát triển kinh tế của cả nước, giữa các NHTM cũng có sự cạnh tranh rất quyết liệt. Riêng trên địa bàn TP Cần Thơ hiện nay có trên 35 ngân hàng cùng hoạt động song song với Eximbank Cần Thơ và là đối thủ cạnh tranh rất quyết liệt với Eximbank Cần Thơ. Vì vậy các nhà quản lý Eximbank cần có phương hướng và biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro trong quá trình kinh doanh. Với các chỉ tiêu dùng để phân tích tài chính sẽ giúp cho lãnh đạo Eximbank kịp thời phát hiện những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao và những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để qua đó ngân hàng có thể củng cố, phát huy, khắc phục, cải tiến công tác quản lý, đề ra những giải pháp nhằm tối thiểu hóa những rủi ro và đề ra chiến lược kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn.

pdf91 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 2805 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại EximBank Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI EXIMBANK CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG TRÍ TIẾN Tháng 05/2009 NGUYỄN VĂN THI Mã số SV : 4054269 Lớp: KTNN 1 K31 iLỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 9 tháng 5 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Thi ii LỜI CẢM TẠ Quá trình học tập tại Trường Đại học Cần Thơ thầy cô đã cung cấp cho em những kiến thức quý báu, đồng thời cùng với khoảng thời gian thực tập tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ đã giúp cho em tiếp thu được một số kinh nghiệm thực tiễn; trên cơ sở đó giúp em hoàn thành quyển luận văn của mình. Với tấm lòng biết ơn chân thành, em xin chân thành gởi lời cám ơn đến: - Quý thầy cô Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy em trong những năm qua. - Thầy Trương Chí Hải – Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp trường Đại Học Cần Thơ - Giáo viên hướng dẫn – đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn. - Cô Mỹ Thuận – Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp – đã giới thiệu em đến thực tập tại Eximbank Cần Thơ. - Cô Mỹ Hạnh – Giám đốc Eximbank Cần Thơ – đã đồng ý em thực tập tại ngân hàng. - Cô Tú Phương – Kế Toán Trưởng Eximbank Cần Thơ – đã hướng dẫn em thực tập và cung cấp số liệu cho em. - Các anh chị làm việc tại Eximbank Cần Thơ đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong thời gian thực tập. - Các bạn thực tập chung và các bạn cùng học chung lớp – đã động viên và giúp đỡ về mặt tinh thần. Ngày 9 tháng 5 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Thi iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hướng dẫn vNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện vi MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.............................................................................. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu......................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ................................................................ 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................... 3 1.2.1 Mục tiêu chung...................................................................................... 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 3 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .......................................................................... 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................... 3 1.4.1. Không gian nghiên cứu ......................................................................... 3 1.4.2 Thời gian nghiên cứu ............................................................................. 3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 4 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................ 5 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính............................. 5 2.1.1.1. Khái niệm chung về phân tích tài chính ........................................... 5 2.1.1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính.................................... 5 2.1.1.3. Mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính ....................................... 6 2.1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính ...................................................... 8 2.1.2. Khái quát về nội dung và chỉ tiêu dùng để phân tích .............................. 9 2.1.2.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán ...................... 9 2.1.2.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..............................................................................................................13 2.1.2.3. Phân tích tình tài chính qua các chỉ số tài chính ..............................14 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................16 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ...............................................................16 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................17 vii CHƯƠNG 3 VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ EXIMBANK CẦN THƠ ...........18 3.1. KHÁI QUÁT VỀ EXIMBANK VIỆT NAM ............................................18 3.1.1. Lịch sử hình thành ...............................................................................18 3.1.2. Các thành tựu đạt được ........................................................................18 3.2. KHÁI QUÁT VỀ EXIMBANK CẦN THƠ..............................................20 3.2.1. Lịch sử hình thành ...............................................................................20 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Eximbank Cần Thơ..................................20 3.2.2.1. Chức năng.......................................................................................20 3.2.2.2. Nhiệm vụ ........................................................................................20 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN ........................................................................................................................21 3.3.1. Ban giám đốc.......................................................................................23 3.3.2. Phòng ngân quỹ ...................................................................................24 3.3.3. Phòng tín dụng.....................................................................................24 3.3.4. Phòng dịch vụ khách hàng ...................................................................24 3.3.5. Phòng nhân sự .....................................................................................25 3.3.6. Tổ thẩm định giá..................................................................................25 3.3.7. Phòng kinh doanh tổng hợp .................................................................26 3.3.8. Phòng thanh toán quốc tế .....................................................................26 3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK CẦN THƠ TRONG 3 NĂM 2006 – 2008 .........................................................................26 3.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ........................................................................30 3.5.1. Thuận lợi .............................................................................................30 3.5.2. Khó khăn .............................................................................................32 3.6. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG.........................33 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI EXIMBANK CẦN THƠ ......................................................................................................34 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ........................................................................................................................34 4.1.1. Phân tích phần tài sản ..........................................................................34 4.1.2. Phân tích phần nguồn vốn ....................................................................38 viii 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .......................................................................45 4.2.1. Phân tích doanh thu của ngân hàng ......................................................45 4.2.2. Phân tích chi phí của ngân hàng...........................................................49 4.2.3. Phân tích lợi nhuận của ngân hàng.......................................................52 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ........................................................................................................................56 4.3.1. Chỉ tiêu thanh khoản ............................................................................56 4.3.2. Chỉ tiêu khả năng sinh lời ....................................................................60 4.3.3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh ..........................................63 4.3.4. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản.....................................................66 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA EXIMBANK CẦN THƠ ......................................................69 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................74 6.1. KẾT LUẬN..............................................................................................74 6.2. KIẾN NGHỊ .............................................................................................77 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix DANH MỤC BẢNG  Trang Bảng 1: Khái quát kết quả hoạt động kinh doang của ngân hàng qua 3 năm (2006–2008)....................................................................................................27 Bảng 2: Bảng thể tài sản của ngân hàng qua 3 năm .........................................35 Bảng 3: Bảng thể hiện nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm ...........................39 Bảng 4: Bảng thể hiện nguồn vốn huy động của ngân hàng qua 3 năm ............42 Bảng 5: Bảng thể hiện tổng doanh thu của ngân hàng qua 3 năm.....................46 Bẳng 6: Bảng thể hiện chi phí của ngân hàng qua 3 năm .................................50 Bảng 7: Bảng thể hiện lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm .............................53 Bảng 8: Bảng thể hiện chỉ tiêu thanh khoản.....................................................57 Bảng 9: Bảng thể hiện chỉ tiêu sinh lời ............................................................61 Bảng 10: Bảng thể hiện chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ........................................................................................................................64 Bảng 11: Bảng thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng .....................67 xDANH MỤC HÌNH  Trang Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Eximbank Cần Thơ .....................................22 Hình 2: Nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm .................................................40 Hình 3: Nguồn vốn huy động của ngân hàng qua 3 năm ..................................43 Hình 4: Tình hình thu nhập của ngân hàng qua 3 năm .....................................48 Hình 5: Thể hiện tình hình chi phí ...................................................................51 Hình 6: Tình hình lợi nhuận trước thuế của ngân hàng qua 3 năm ...................54 Hình 7: Sơ đồ ma trận SWOT .........................................................................72 xi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT  Eximbank Export Import Commercial Joint-Stock Bank (Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu) ĐBSCL Đồng bằng sông cửu long NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ROS Lợi nhuận ròng/thu nhập ROA Lợi nhuận ròng/tổng tài sản ROE Lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu ĐVN Đồng Việt Nam TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TP Cần Thơ Thành phố Cần Thơ TCKT Tổ chức kinh tế HĐKD Hoạt động kinh doanh CCTC Công cụ tài chính TSCĐ Tài sản cố định NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích tình hình tài chính tại Eximbank Cần Thơ GVHD: Trương Chí Hải 1 SVTH: Ng
Tài liệu liên quan