Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương III: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng

1. Khái niệm TCTD : Luật các TCTD được Quôc hội thông qua ngày 12/12/1997, sửa đổi bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. TCTD là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các TCTD và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng.

ppt78 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương III: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNGChương IIILUẬT NGÂN HÀNG & CHỨNG KHOÁN1. Khái niệm TCTD : NHTWĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRUNG GIANI. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuKhái niệm TCTD :Ở Mỹ : I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuĐỊNH CHẾ TC – NH TRUNG GIANTRUNG GIAN TÀI CHÍNHFinancial IntermediaiesNHTM Commercial banksCông ty bảo hiểmInsurances CompaniesQuỹ tương hỗMutual FundsQuỹ tương hỗMutual FundsĐịnh chế tiết kiệmThrift InstiutionsCác trung gian khácOther IntermediariesKhái niệm TCTD :Ở Pháp : I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuĐỊNH CHẾ TC – NH TRUNG GIANTỔ CHỨC TÍN DỤNGCredit InstiutionsNhận tiền gửi (deposits) hoặc các khoản tài chính pải hoàn trả khác (Repayable Funds)Cấp tín dụng (Credits)1. Khái niệm TCTD : Luật các TCTD được Quôc hội thông qua ngày 12/12/1997, sửa đổi bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. Khái niệm về TCTDTCTD là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các TCTD và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng.I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Đặc điểm TCTD : I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuDoanh nghiệp đặc biệtĐối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ và dịch vụ ngân hàngChịu sự quản lý nhà nướ của NHNN và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật NH.Hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là hoạt động ngân hàng3. Các loại hình TCTD :a. Căn cứ vào phạm vi, lĩnh vực hay nội dung hoạt động :TCTD là ngân hàng.TCTD phi ngân hàng.I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu3. Các loại hình TCTD :b. Căn cứ vào tính chất sở hữu vốn điều lệ :TCTD nhà nước.TCTD cổ phần.TCTD hợp tác.TCTD liên doanh.TCTD 100% vốn nước ngoài.I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu3. Các loại hình TCTD :c. Các TCTD hoạt động ở Việt Nam hiện nay :NHTM.NH chính sách.Quỹ tín dụng nhân dân.Công ty cho thuê tài chính.Công ty tài chính. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDCơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động : NHTWCơ quan quản lý tài chính – tiền tệỞ Nhật là Bộ tài chính.Ở Anh là Cơ quan dịch vụ tài chính (Financial Services Authority).Ở Việt Nam là NHNN.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDCơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động : Điều 21 Luật các TCTD quy định : NHNN là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho các TCTD và cấp giấy phép hoạt động ngân hàng cho các tổ chức khác theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDb. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động Điều 22 – Luật các TCTDĐối với TCTD trong nước :Có nhu cầu hoạt động NH trên địa bàn xin hoạt động.Có vốn thoả mãn qui định pháp luật đối với từng loại hình TCTD.Thành viên sáng lập là tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDb. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt độngĐối với TCTD trong nước :Người quản trị điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với từng loại hình TCTD.Có điều lệ tổ chức, hoạt động phù hợp với qui định của Luật TCTD và các qui định khác của pháp luậtCó phương án kinh doanh khả thi. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDb. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt độngĐối với TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài :Điều kiện thêm là : được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép thực hiện hoạt động NH và cho phép hoạt động NH tại Việt Nam. Điều 106 – Luật các TCTD.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDb. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt độngĐối với chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam : Điều kiện thêm là : Được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép mở chi nhánh tại Việt Nam.Có văn bản bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam,Có văn bản bảo lãnh, chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt NamLưu ý các điều kiện loại trừ là các điều kiện liên quan đến thành viên sáng lập.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDb. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động :Đối với tổ chức không phải là TCTD :Hoạt động ngân hàng là cần thiết và có liên quan chặt chẽ với hoạt động chính của tổ chức đó.Có đủ vốn và điều kiện vật chất phù hợp với yêu cầu của hoạt động ngân hàng.Có đội ngũ am hiểu hoạt động ngân hàng.Có phương án kinh doanh khả thi về hoạt động ngân hàng.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDc. Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động TCTD phải lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo các yêu cầu được quy định tại các điều 22, 23 – Luật các TCTD.Trong thời hạn 90 ngày , NHNN phải nghiên cứu, thẩm tra, đối chiếu với những điều kiện để cấp giấy phép hoặc từ chối. Trong trường hợp từ chối phải có văn bản giải thích lý do.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDd. Trách nhiệm của TCTD từ khi được cấp giấy phép Nộp khoản lệ phí cấp giấy phép theo quy định.Sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung ghi trong giấy phép.Thực hiện đăng ký kinh doanh và khai trương hoạt động theo quy định tại các điều 25, 26, 27, 28 – Luật các TCTD.Khi có thay đổi một trong các điểm theo quy định phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Sau đó phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định tại điều 31 – Luật các TCTD. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDe. Điều kiện hoạt động Đối với TCTD :Có điều lệ được NHNN chuẩn y.Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đủ vốn pháp định, có trụ sở phù hợp với hoạt động ngân hàng.Phần vốn pháp định góp bằng tiền phải gửi vào TK phong tỏa mở tại NHNN trước khi hoạt động tối thiểu 30 ngày. Số vốn này sẽ được giải tỏa khi TCTD hoạt động.Đăng báo trung ương, địa phương về nội dung quy định trong giấy phép. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDe. Điều kiện hoạt động Đối với tổ chức không phải là TCTD :Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có trụ sở kinh doanh phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng.Đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về nội dung quy định trong giấy phép. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDCác tổ chức được NHNN cấp giấy phép thì trong thời hạn 12 tháng phải hoạt động. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDf. Thu hồi giấy phépCó chứng cứ là hồ sơ xin cấp giấy phép có những thông tin cố ý làm sai sự thật.Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép mà tổ chức đó không hoạt động.Tự nguyện hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc giải thể. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuQuy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTDf. Thu hồi giấy phépChia tách, sáp nhập, hợp nhất, phá sản.Hoạt động sai mục đích.Không có đủ các điều kiện để hoạt động.Sau khi bị thu hồi gáấy phép, tổ chức chấm dứt hoạt động ngân hàng. Riêng quyết định sẽ được NHNN công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Khái niệmKiểm soát đặc biệt là biện pháp quản lý nhà nước do NHNN Việt Nam áp dụng đối với TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống các TCTD.Điều 92 – Luật các TCTD quy định : Kiểm soát đặc biệt là việc một TCTD được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Đối tượngCó nguy cơ mất khả năng chi trả.Có nguy cơ mất khả năng thanh toán : Nợ khó đòi, nợ quá 12 tháng chiếm hơn 10% tổng dư nợ cho vay.Nợ không có khả năng thanh toán, không có tài sản thế chấp hợp pháp lớn hơn 100% vốn tự có.Số lỗ lũy kế lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Thống đốc NHNN ra quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Nội dung quyết định :Tên TCTD được kiểm soát đặc biệt.Lý do kiểm soát đặc biệt.Thành viên và nhiệm vụ cụ thể của Ban kiểm soát đặc biệt.Thời hạn kiểm soát đặc biệt.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :NHNN thông báo với cơ quan nhà nước có thểm quyền và các cơ quan hữu quan trên địa bàn để phối hợp thực hiện mà không đưa ra công luận. Điều 93 - Luật các TCTD.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Thẩm quyền của Ban kiểm soát : Điều 94 - Luật các TCTDChỉ đạo HĐQT, BKS, TGĐ (GĐ) của TCTD xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động.Chỉ đạo và giám sát việc triển khai các giải pháp được thông qua này.Báo các NHNN về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Thẩm quyền của Ban kiểm soát : Điều 94 - Luật các TCTDĐược quyền đình chỉ các hoạt động không phù hợp với phương án được thông qua hay các quy định về an toàn trong hoạt động NH gây tổn hại đến lợi ích người gửi tiền.Có quyền tạm đình chỉ quyền hành của các các thành viên HĐQT, BKS, TGĐ (GĐ) nếu cần.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Thẩm quyền của Ban kiểm soát : Điều 94 - Luật các TCTDCó quyền yêu cầu người quản trị, điều hành miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối với những người có hành vi vi phạm, không chấp hành phương án củng cố đã được thông qua.Kiến nghị với Thống đốc NHNN về việc gia hạn hay chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; về khoản cho vay đặc biệt đối với TCTD trong ttrường hợp cấp bách để đảm bảo khả năng chi trả.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Thẩm quyền của Ban kiểm soát : Điều 94 - Luật các TCTDBan kiểm soát đặc biệt phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong quá trình thực hiện việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Trách nhiệm của HĐQT, BKS, TGĐ (GĐ) của TCTD :Xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động trình Ban kiểm soát đặc biệt thông qua và tổ chức triển khai thực hiện nó.Tiếp tục quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động và đảm bảo an toàn tài sản của TCTD, trừ trường hợp bị tạm đình chỉ các quyền này bởi Ban kiểm soát đặc biệt.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Trách nhiệm của HĐQT, BKS, TGĐ (GĐ) của TCTD :Chấp hành các yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát điều hành TCTD.Trường hợp cần thiết được Thống đốc NHNN chấp thuận cho vay đặc biệt ở NHNN hoặc các TCTD khác (Khoản 2, điều 30 - Luật NHNN Việt Nam). Khoản vay này được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản vay khác. Điều 95, 96 - Luật các TCTD.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Qui chế kiểm soát đặc biệt.Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt :Việc kiểm soát đặc biệt kết thúc khi : Điều 97 - Luật các TCTDHết thời hạn kiểm soát đặc biệt mà không được gia hạn.Hoạt động của TCTD trở lại bình thường.Trước khi kết thúc thời hạn kiểm soát đặc biệt, TCTD được sáp nhập, hợp nhất.TCTD lâm vào tình trạng phá sản.Thống đốc NHNN sẽ ra quyết định kết thúc việc kiểm soát đặc biệt và thông báo cho các cơ quan có liên quan.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu3. Quy chế pháp lý về phá sản, giải thể, thanh lý TCTDPhá sản TCTD :Thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật phá sản.Ngoài ra, điều 98 - Luật các TCTD quy định : Sau khi NHNN đã có văn bản về việc không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của TCTD mà TCTD vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì có thể bị tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của Luật phá sản.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu3. Quy chế pháp lý về phá sản, giải thể, thanh lý TCTDGiải thể TCTD : Điều 99 - Luật các TCTDTự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán hết nợ và được NHNN chấp thuận.Khi hết hạn hoạt động mà TCTD không xin gia hạn hoặc xin gia hạn mà không được NNN chấp thuận.Bị thu hồi giấy phép hoạt động.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu3. Quy chế pháp lý về phá sản, giải thể, thanh lý TCTDThanh lý TCTD :TCTD bị tuyên bố phá sản : Việc thanh lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.TCTD giải thể : Việc thanh lý thực hiện dưới sự giám sát của NHNN nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD. TCTD chịu mọi chi phí liên quan đến việc thanh lý đó.II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD *Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu1. Cơ cấu tổ chức của TCTD.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ NhuHỘI SỞSỞ GIAO DỊCH VP ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CHI NHÁNH CÔNG TYTRỰC THUỘC1. Cơ cấu tổ chức của TCTD.Hội sở chính Cơ quan quản lý và chỉ đạo hoạt động của toàn hệ thống, đồng thời trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh.Sở giao dịch: Là đơn vị phụ thuộc trụ sở chính của TCTD, hạch toán phụ thuộc, có con dấu, thực hiện hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của TCTD.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu1. Cơ cấu tổ chức của TCTD.Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc TCTD, có con dấu, thực hiện hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của TCTD.d. Văn phòng đại diện: Là đơn vị phụ thuộc TCTD, có con dấu, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của TCTD. Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu1. Cơ cấu tổ chức của TCTD.Đơn vị sự nghiệp: Là đơn vị phụ thuộc TCTD, có con dấu, thực hiện một hoặc một số hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của TCTD.f. Công ty trực thuộc: Là đơn vị phụ thuộc TCTD, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập bằng vốn tự có để hoạt động trên một số lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và quản lý khai thác bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho TCTD xử lý thu hồi nợ.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu1. Cơ cấu tổ chức của TCTD.Điều kiện để các TCTD thành lập các đơn vị và công ty trực thuộc :Có thời gian hoạt động tối thiểu theo quy định của NHNN.Hoạt động kinh doanh có lãi, tình hình tài chính lành mạnh.Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả.Hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu quản lý.Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Bộ máy quản lý, điều hành của TCTD.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Bộ máy quản lý, điều hành của TCTD.Các cơ quan trong bộ máy quản lý, điều hành của TCTDĐối với TCTD nhà nước.Đối với TCTD cổ phần.Đối với TCTD có vốn đầu tư nước ngoài.TCTD liên doanh.TCTD 100% vốn nước ngoài.Đối với TCTD hợp tác.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Bộ máy quản lý, điều hành của TCTD.Nhân sự trong bộ máy quản lý, điều hành của TCTDViệc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác trong HĐQT, trưởng ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD phải được Thống đốc NHNN chuẩn y hoặc người do Thống đốc ủy quyền chuẩn y, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Bộ máy quản lý, điều hành của TCTD.Nhân sự trong bộ máy quản lý, điều hành của TCTDThành viên HĐQT của TCTD phải là người có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về hoạt động ngân hàng. Chủ tịch và các thành viên khác không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) của TCTD, không tham gia vào HĐQT hoặc điều hành TCTD khác (trừ trường hợp có quy định pháp luật riệng). Nhưng Chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được tham gia HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân trung ương.III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TCTD*Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu2. Bộ máy quản lý, điều hành của TCTD.Nhân sự trong bộ máy quản lý, điều hành của TCTDThành viên Ban kiểm soát TCTD phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp do NHNN quy định và phải có một nửa số thành viên là chuyên trách. Có bộ phận giúp việc và đượ sử dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của TCTD để thực hiện các nhiệm vụ của mình. III. CƠ CẤ
Tài liệu liên quan