Máy phân tích sự trễ thế năng

3 hệ thống của máy phân tích: - Hệ thống đẩy (repeller grid): làm vô hiệu các electron và ion âm đến bản thu. - Hệ thống làm trễ (retarding grid): tăng thế để đẩy các ion dương di chuyển đến collector. - Hệ thống hủy electron (electron suppression grid): làm vô hiệu các điện tử thứ cấp được phát ra từ collector.

pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Máy phân tích sự trễ thế năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Máy phân tích sự trễ thế năng H.1 Sơ đồ máy phân tích sự trễ thế năng, được dùng để xác định hàm phân bố năng lượng của các ion đến bề mặt của mẫu. 3 hệ thống của máy phân tích: - Hệ thống đẩy (repeller grid): làm vô hiệu các electron và ion âm đến bản thu. - Hệ thống làm trễ (retarding grid): tăng thế để đẩy các ion dương di chuyển đến collector. - Hệ thống hủy electron (electron suppression grid): làm vô hiệu các điện tử thứ cấp được phát ra từ collector. H.1.2 . Hình dạng hình học của máy phân tích sự trễ thế với góc hình nón θ Khi các ion đến lối vào của máy phân tích,và có phân bố theo vận tốc tuân theo phân bố Maxwell và đẳng hướng trong không gian vận tốc, tổng dòng ion xuyên qua khẩu độ lối vào A0 là: 0 ax 4 i i m eA nvI   pVA V Theo Roth và Clark, khi dòng ion đến đồng nhất trong khỏang từ 0-θ0 và plasma ở trạng thái ổn định, khi đó dòng ion đến bản thu của máy phân tích sự trễ thế được cho bằng:       2p p 02ax 0' ' i V-V V-V sec exp- os exp- Ti m i I V I c T                     A pV 0  V , 0 Khi vecto v > bán cầu và θ0 =π/2, ta có  p a x ' i V - V e x p - Ti m I I       A (1.3) (1.2) Hình 1.3 Ví dụ đặc trưng của dữ liệu thô và fit tốt nhất thu được từ phóng điện Penning áp suất thấp hỗn lọan với thế plasma Vp=1623V và nhiệt độ động học ion Ti’=1905eV. Khi các ion không tuân theo phân bố Maxwell, hàm phân bố năng lượng khi đó trở thành: ax( ) 1 ( ) p V i m V I V I f VdV     pV V  (1.4) Khi đó Imax cho bởi công thức axm i iI n ev  A (1.5) Với '2 i i eE v M  m/s (1.6) Trong biểu thức (1.4) hàm phân bố ion f(V) được lấy tích phân từ thế plasma đến thế V của máy phân tích . Nếu V→∞ thì khi đó hàm phân bố sẽ được chuẩn hóa ( ) 1.0 pV f V dV  (1.7) hàm phân bố của bản thân các ion f(V) có thể thu được bằng cách lấy vi phân biểu thức ( 1.7), ta được ax ( )1( ) i m dIVfV I dV  (1.8) Về phương diện thương mại, máy phân tích thế trễ thường được trang bị thêm phần mềm để thực hiện các phép tóan vi phân bao gồm cả biểu thức (1.8) và vẽ kết quả hàm phân bố năng lượng ion. Để góp phần hiểu rõ hơn các hàm phân bố năng lượng ion , bốn vị dụ điển hình được mô trong hình 1.4 . Hình 1.4 Các ví dụ mô tả các hàm phân bố năng lượng ion được lấy tích phân thu được từ máy phân tích sự trễ thế năng, trong đó cột bên tay trái là hàm phân bố năng lượng ion và cột bên tay phải là hàm phân bố được lấy tích phân.