Môn học Cây rừng: Thực vật ngành thông

(Bản scan) Cây gỗ lớn. Thân thẳng, đơn trục. Tán hình tháp.

pdf189 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 08/07/2013 | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 3download