Nội dung đường lối của đảng giai đoạn 1946 - 1954

Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946-1954) Phân tích nội dung đường lối chống Pháp của Đảng (1946-1950) Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

ppt27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nội dung đường lối của đảng giai đoạn 1946 - 1954, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1946 - 1954Thành viên:1.Nguyễn Thị Ngọc Lý2.Phan Đức Anh3.Trương Văn Đón4.Phạm Văn Đường5.Đặng Quốc Cường6.Đinh Việt Chiến7.Võ Hoàng NgãiNỘI DUNG CHÍNHQuá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946-1954)Phân tích nội dung đường lối chống Pháp của Đảng (1946-1950)Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 1. Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946-1954)1.1. Hoàn cảnh lịch sử : Đảng ta đã khẳng định kẻ thù chính của dân tộc ta là thực dân Pháp xâm lược. Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh đã chỉ đạo kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự với ngoại giao và đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể cả về tư tưởng và tổ chức để quân dân cả nước sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. Trong chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” ra ngày 5/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những việc có tầm chiến lược, toàn cục khi bước vào cuộc kháng chiến và khẳng định lòng tin vào thắng lợi cuối cùng.1. Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946-1954)1.2. Thuận lợi và khó khăn:1. Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng(1946-1954)THUẬN LỢI Ta đã chuẩn bị về mọi mặtLà cuộc chiến chính nghĩaKhó khăn của pháp sau CTTG thứ 2 KHÓ KHĂN Chênh lệch về vũ khí và lực lượng Pháp có quân đội ở phía BắcTa bị bao vây 4 phíaĐường lối toàn quốc kháng chiến của Đảng được thể hiện qua 3 văn kiện chính là Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (20/12/1946) Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của trung ương Đảng (22/12/1946) Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của đồng chí Trường Chinh (9/1947). Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến2. Phân tích nội dung đường lối chống Pháp của Đảng (1946-1950):Đối tượngMục đíchTính chấtPhương châmBọn thực dân Pháp đang lăm le cầm vũ khí quay lại xâm lược VN Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành độc lập, thống nhất dân tộc”Chính nghĩa: Ta chiến đấu chống lại cuộc chiến phi nghĩaDân tộc giải phóng: giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân Dân chủ mới: cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập, vì dân chủ và hoà bình.kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính 2. Phân tích nội dung đường lối chống Pháp của Đảng (1946-1950): Tóm lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thức dân Pháp xâm lược. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện đường lối kháng chiến đúng đắn: độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đường lối đó là sự kết tinh những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mac-Lênin về cách mạng bạo lực, về chiến tranh nhân dân được vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đường lối kháng chiến trải qua thực tiễn chiến đấu được phát triển và hoàn chỉnh, là nguyên nhân đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.Cuối 46 – Đầu 4719471950Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16Chiến dịch Việt Bắc thu – đôngChiến dịch Biên giới thu – đôngThắng lợi của chiến dịch Biên giới 1950 đã giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của địch, ta giành được quyền chủ động trên chiến trường, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. Kết quả giai đoạn 1946-1950Một số hình ảnh giai đoạn 1946-1950“Quyết tử quân” ôm bom ba càng đón đánh xe tăng Pháp tại mặt trận Hà Nội (1946)Một số hình ảnh giai đoạn 1946-1950Pháo binh sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc (1947) Một số hình ảnh giai đoạn 1946-1950Bác Hồ chỉ đạo chiến dịch Biên giới (1950)3. Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) 3.1. Nguyên nhânSự tương quan lực lượng trên trường quốc tế có sự thay đổi. Đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương, vừa giúp đỡ Pháp vừa tìm cơ hội hất cẳng Pháp. Đến đầu năm 1951, nước ta đã được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.Đảng phải ra công khai để lãnh đạo kháng chiến lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam  Chính cương của Đảng lao động Việt Nam3. Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) Bọn can thiệp MỹPhong kiến phản độngKẻ thù chínhKẻ thù phụThực dân Pháp3.2.1. Đối tượng cách mạng3. Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) Nhiệm vụ cơ bản3 nhiệm vụĐánh đuổi bọn đế quốc xâm lượcHoàn thành giải phóng dân tộcNhiệm vụ chính1 nhiệm vụGiành độc lập thật sựXóa bỏ tàn dư PK, tiến lên CNXH 3. Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) Công nhânNông dânTiểu tư sảnTư sản dân tộcThân sĩ (địa chủ) yêu nướcNền tảng: Công – Nông – Lao động trí thức3.2.2. Động lực cách mạng3. Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) 3.2.3.Phương hướng tiến lên của cách mạngXây dựng cơ sở cho CNXH, tiến lên thực hiện CNXH.123Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.Xoá phong kiến; hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân.3. Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) 3.2.4. Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của ĐảngGiai cấp công nhânPhát triển chế độ dân chủ nhân dân để tiến lên XHCN1951 – 1953 1953 – 1954 1954Các chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân.Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.Hiệp định Giơnevơ.Với Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước. Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương. Kết quả của giai đoạn 1951-1954Một số hình ảnh giai đoạn 1951-1954Đại hội Đại biểu lần thứ 2 của Đảng (Tháng 2/ 1951)Một số hình ảnh giai đoạn 1951-1954Chiến thắng Điện Biên PhủMột số hình ảnh giai đoạn 1951-1954Toàn cảnh Hội nghị Giơnevơ (1954) về Đông Dương4. Kết quả, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm 4.1. KẾT QUẢVề chính trị: i Bộ máy chính quyền được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân phát triển lên một bước mới.Từng bước thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng. Về quân sự: Lực lượng chủ lực được tăng cường. Thắng lợi tại nhiều chiến dịch mở rộng vùng giải phóng của Việt Nam. Đặc biệt, Chiến thắng Điện Biên Phủ là 1 chiến công hiển hách. Về ngoại giao:Ngày 20-7-1954, Hiệp nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân dân ta kết thúc thắng lợi. 4. Kết quả, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm4.2. Ý NGHĨA LỊCH SỬĐối với nước ta:Làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức ở mức độ cao; buộc chúng phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.Làm thất bại âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ.Tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên XHCN, hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh ở miền Nam.Nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.Đối với quốc tế:Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.4. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm4.3. BÀI HỌC KINH NGHIỆMĐề ra đường lối đúng đắn là kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.Kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Thực hiện phương châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương vững chắc.Quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ và lâu dài.Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình tiến hành kháng chiến.CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!