Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản, tư bản cố định và tư bản lưu động đối với sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay

Tuần hoàn tư bản là sự vận động theo 3 giai đoạn: -Giai đoạn 1 – giai đoạn lưu thông: T – H ( sức lao động, tư liệu sản xuất) Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thức tư bản tiền tệ, chức năng của giai đoạn này là mua các yếu tố cho quá trình sản xuất, tức là biến tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. -Giai đoạn 2 – giai đoạn sản xuât: H – H’ ( tư liệu sản xuất, sức lao động) Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, có chức năng thực hiện sự kết hợp 2 yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hóa mà trong giá trị của nó có giá trị thăng dư.

doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 21/10/2012 | Lượt xem: 19952 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản, tư bản cố định và tư bản lưu động đối với sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi: Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản, tư bản cố định và tư bản lưu động đối với sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay. Bài làm Tuần hoàn tư bản là sự vận động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 – giai đoạn lưu thông: T – H ( sức lao động, tư liệu sản xuất) Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thức tư bản tiền tệ, chức năng của giai đoạn này là mua các yếu tố cho quá trình sản xuất, tức là biến tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. Giai đoạn 2 – giai đoạn sản xuât: H – H’ ( tư liệu sản xuất, sức lao động) Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, có chức năng thực hiện sự kết hợp 2 yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hóa mà trong giá trị của nó có giá trị thăng dư. Giai đoạn 3 – giai đoạn lưu thông: H’ – T’ Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, có chức năng thực hiện giá trị của khối lượng hàng hóa đã sản xuất ra ( Tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục của tư bản trải qua 3 giai đoạn, lần lượt mang 3 hình thái khác nhau, thực hiện 3 chức năng khác nhau để rồi lại quay về trạng thái ban đầu có kèm theo giá trị thặng dư. Chu chuyển tư bản: Sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó là một quá trình định lỳ đổi mới và thường xuyên lặp đi lặp lại thì gọi là cu chuyển tư bản. Thời gian chu chuyển tư bản bao gồm: thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Trong đó thời gian sản xuất gồm: thời gian lao động, thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất; thời gian lưu thông bao gồm: thời gian mua và thời gian bán Tốc độ chu chuyển của tư bản n = CH / ch trong đó: n là số vòng chu chuyển của tư bản CH là thời gian trong 1 năm ch là thời gian cho một vòng chu chuyển của tư bản Nghiên cứu tuần hoàn và chu chuyển tư bản có ý nghĩa thực tiễn trong việc sử dụng tiền vốn trong sản xuất và kinh doanh hợp lý nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu chu chuyển tư bản cần nghiên cứu về việc chu chuyển 2 bộ phận giá trị của tư bản sản xuất là tư bản cố định và tư bản lưu động: Tư bản cố định là tư bản tham gia vào quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó được chuyển dần dần vào sản phẩm. Tư bản cố định được sử dụng lâu dài và hao mòn dần. Có 2 loại hao mòn: hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình. Hao mòn hữu hình là hao mòn về giá trị sử dụng, do quá trình sử dụng và do tác động của tự nhiên mà bị hao mòn. Hao mòn vô hình là hao mòn về giá trị do quá trình hiện đại hóa của khoa học kỹ thuật, nhiều máy móc mới được sản xuất ra tốt hơn, rẻ hơn, làm cho máy móc cũ đang được sử dụng bị giảm giá trị ban đầu. Tư bản lưu động là bộ phận của tư bản sản xuất ( nguyên nhiên vật liệu…) được tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm. ( Ý nghĩa: Để nâng cao tốc độ chu chuyển tư bản, thu hồi vốn nhanh cần phải tăng tốc độ chu chuyển tư bản cố định, tận dụng tối đa công suất máy móc, thiết bị. Phải đẩy nhanh tốc độ xây dựng để đưa công trình, máy móc vào sản xuất càng sớm càng tốt Quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn nhanh sẽ góp phần phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu tuần hoàn và chu chuyển tư bản sẽ giúp các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp phù hợp để tăng tốc độ chu chuyển vốn và đó chính là quá trình tái snr xuất vốn. Tái sản xuất vốn mở rộng dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp tăng từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Từ đó góp phần tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế đất nước