Quản lý dự án - Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)

Biến dạng thị trường do thuế Biến dạng thị trường do trợ cấp Biến dạng thị trường do thuế và trợ cấp Biến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giá Biến dạng thị trường do tình trạng độc quyền

ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý dự án - Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương)Thẩm định Đầu tư Phát triểnHọc kỳ Xuân2008Các loại biến dạng của thị trườngBiến dạng thị trường do thuếBiến dạng thị trường do trợ cấpBiến dạng thị trường do thuế và trợ cấpBiến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giáBiến dạng thị trường do tình trạng độc quyềnĐồ thị minh hoạ P Q (S) (S)+QP (D)E0E1A QS1 QD1 Q0Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế PS0= PM0 (D net) PS1= PM1 BC PD0= PM0*(1+t) PD1= PM1*(1+t)Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuếKhi dự án ra đời gây ra tác động:Làm tăng cung sản phẩmGiá cung và giá cầu đều giảm xuốngLượng cầu tăngLượng cung của những nhà sản xuất cũ giảmXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế Pe = wS*PS + wD*PDmà PS = PM = (PM0 + PM1)/2và PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)=> Pe = wS*PM + wD*PM*(1+t)Pe = PM + wD*PM*t Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuếĐồ thị minh hoạ P Q (S) (D net)+QP (D)E0E1 PS0=PM0 QS1 QD1 Q0 (D net) PD0=PM0*(1+t) PS1=PM1 PD1=PM1*(1+t)ABXác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuếKhi dự án ra đời gây ra tác động:Làm tăng cầu yếu tố đầu vàoGiá cung và giá cầu đều tăng lênLượng cung tăngLượng cầu của những người tiêu dùng cũ giảmXác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế Pe = wS*PS + wD*PDmà PS = PM = (PM0 + PM1)/2và PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)=> Pe = wS*PM + wD*PM*(1+t)Pe = PM + wD*PM*t Đồ thị minh hoạ P Q (S) (Sk)+QP (D)E0E1A QS1 QD1 Q0Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấp PD0= PM0 (Sk) PD1= PM1 BC PS0= PM0*(1+k) PS1= PM1*(1+k)Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấpKhi dự án ra đời gây ra tác động:Làm tăng cung sản phẩmGiá cung và giá cầu đều giảm xuốngLượng cầu tăngLượng cung của những nhà sản xuất cũ giảmXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấp Pe = wS*PS + wD*PDmà PD = PM = (PM0 + PM1)/2và PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)=> Pe = wS*PM*(1+k) + wD*PMPe = PM + wS*PM*k Đồ thị minh hoạ P Q (S) (D)+QP (D)E0E1A QD1 QS1 Q0Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấp PD0= PM0 (Sk) PD1= PM1 BC PS0= PM0*(1+k) PS1= PM1*(1+k)Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấp Pe = wS*PS + wD*PDmà PD = PM = (PM0 + PM1)/2và PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)=> Pe = wS*PM*(1+k) + wD*PMPe = PM + wS*PM*k Đồ thị minh hoạXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế và trợ cấp P Q (S) (Sk)+QP (D)E0E1A QS1 QD1 Q0PM0 (D net)PM1 BC PD0= PM0*(1+t) PD1= PM1*(1+t) (Sk) PS0= PM0*(1+k) PS1= PM1*(1+k)FXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế và trợ cấp Pe = wS*PS + wD*PDvà PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)=> Pe = wS*PM*(1+k) + wD*PM*(1+t)Pe = PM + wS*PM*k +wD*PM*t mà PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)Đồ thị minh hoạXác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế và trợ cấp P Q (S) (Dnet)+QP (D)E0E1A QD1 QS1 Q0PM0 (D net)PM1 BC PD0= PM0*(1+t) PD1= PM1*(1+t) (Sk) PS0= PM0*(1+k) PS1= PM1*(1+k)FXác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế và trợ cấp Pe = wS*PS + wD*PDvà PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)=> Pe = wS*PM*(1+k) + wD*PM*(1+t)Pe = PM + wS*PM*k +wD*PM*t mà PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)Pf = PD1 =PM1* (1+t)Tồn tại thị trường chợ đenXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do giá trần P Q (S) (S)+QP (D) PD0 PD1 Q1 Q0 PS = PCPe = (PD0+PD1)/2 > Pf = PS = PCwS =? wD =?Tồn tại thị trường chợ đenXác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do giá trần P Q (S) (D)+QP (D) PD0 PD1 Q1 Q0 PS = PC Pe = (PD0+PD1)/2 > Pf = PCwS =? wD =?Không tồn tại thị trường chợ đenXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do giá trần P Q (S) (S)+QP (D) PMax Q0 Q1 PS = PCPe = ½*(PMax - PC)*QP + PC*QP QPPe = ½*(PMax - PC)+PCPe = ½*(PMax +PC)Dự án sản xuấtXác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do độc quyền Q P MC Q0 QD1 QS1 D D1MRMR1 PD0 =PM0 PD1 =PM1 MC0 MC1 Pe = wS*MC + wD*PDDự án sử dụngXác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do độc quyền Q P MC Q0 QD1 QS1 D1 DMRMR1 PD0 =PM0 PD1 =PM1 MC0 MC1 Pe = wS*MC + wD*PD