Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện ra đời & thuộc tính hàng hóa của sức lao động Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam

Theo C.Mac: " SLĐ hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó". SLĐ là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất.

docx1 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 15517 | Lượt tải: 37download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện ra đời & thuộc tính hàng hóa của sức lao động Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
câu 2 :Sức lao động là gì Theo C.Mac: " SLĐ hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó". SLĐ là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất. SLĐ chỉ trở thành hàng hóa khi có 2 điều kiện sau:  - Người LĐ phải là người được tự do về thân thể của mình, phải có khả năng chi phối SLĐ ấy đến mức có thể bán SLĐ đó trong một t.gian nhất định. - Người LĐ ko còn có TLSX cần thiết để tự mình thực hiện LĐ và cũng không còn của cải gì khác, muốn sống, chỉ còn cách bán SLĐ cho người khác sử dụng. Thuoc tinh hang hoa Cũng như mọi loại hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động cũng có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị của hàng hoá sức lao động cũng do số lượng lao động XH cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. Do việc sản xuất và tái sản xuất sức lao động được diễn ra thông qua quá trình tiêu dùng, sinh hoạt, giá trị sức lao động được quy ra thành giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động, để duy trì đời sống công nhân và gia đình họ cũng như chi phí đào tạo công nhân có một trình độ nhất định. Tuy nhiên, giá trị hàng hoá sức lao động khác hàng hoá thông thường ở chố nó bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử của từng nước, từng thời kỳ... Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động cũng nhằm thoả mãn nhu cầu của người mua để sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ. Tuy nhiên, khác với hàng hoá thông thường, trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn lượng giá trị của bản thân nó, phần dôi ra đó chính là giá trị thặng dư. Đây là đặc điểm riêng của giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động.  lien hệ thực tiễn * thị trường VN đang mở cửa, thời hội nhập kinh tế, hhslđ càng trở nên phát triển mạnh mẻ, để thích ứng điều này thì người lao động cần có đủ trình độ, năng lực, sức lực để đáp ứng nhu cầu thực tiển. * hiện nay sức cầu nhiều hơn cung về hàng hóa slđ, tại sao? cung cách quản lý, đào tạo cũng như sự đòi hỏi quá cao, vượt so với nhu cầu công việc đó là bản chất của tư bản để trong tương lai tạo ra một giá trị thăng dư tuyệt đối. Do vậy, người Lđ cần nâng cao tay nghề, năng lực trình độ, trí tuệ và có sức khỏe tốt mới mong đáp ứng đủ.
Tài liệu liên quan