Thêm hoặc loại bỏ & đặt tốc độ, thời gian chuyển tiếp giữa các bản chiếu

Bản chiếu chuyển quá nhanh từ bản này sang bản kia có thể gây khó chịu cho khán giả. Nếu bạn muốn tốc độ bản trình bày của mình có cảm giác được điều khiển và mượt mà hơn, hãy thêm chuyển tiếp giữa các bản chiếu. Mọi thứ bạn cần đều nằm trên tab Chuyển tiếp.

pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thêm hoặc loại bỏ & đặt tốc độ, thời gian chuyển tiếp giữa các bản chiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thêm hoặc loại bỏ & đặt tốc độ, thời gian chuyển tiếp giữa các bản chiếu Bản chiếu chuyển quá nhanh từ bản này sang bản kia có thể gây khó chịu cho khán giả. Nếu bạn muốn tốc độ bản trình bày của mình có cảm giác được điều khiển và mượt mà hơn, hãy thêm chuyển tiếp giữa các bản chiếu. Mọi thứ bạn cần đều nằm trên tab Chuyển tiếp. Thêm một chuyển tiếp vào một bản chiếu 1. Trong Ngăn Hình thu nhỏ, hãy bấm bản chiếu bạn muốn áp dụng chuyển tiếp cho bản chiếu đó. Thiết đặt chuyển tiếp cho biết cách bản chiếu đi vào và bản chiếu trước thoát ra – trong ví dụ của chúng ta dưới đây, nếu bạn thêm chuyển tiếp vào bản chiếu 3, nó sẽ cho biết cách bản chiếu 2 thoát ra và bản chiếu 3 đi vào. 2. Trên tab Chuyển tiếp, hãy tìm kiếm hiệu ứng mà bạn muốn trong bộ sưu tập Chuyển tiếp. Bấm nút Xem thêm để xem toàn bộ bộ sưu tập. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn cho bản chiếu đó để xem bản xem trước. 3. Bấm Chuyển tiếp > Tùy chọn Hiệu ứng để thay đổi cách chuyển tiếp hiển thị – ví dụ, bản chiếu nhập vào theo định hướng nào. 4. Nhập thời gian vào Thời hạn để thiết lập tốc độ chuyển tiếp. Đặt số lớn hơn để làm chuyển tiếp thực hiện chậm hơn. Để biết thêm về thời gian chuyển tiếp, hãy xem Thiết lập tốc độ và thời gian chuyển tiếp. 5. Bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp hiển thị như thế nào với tất cả các thiết đặt. Mẹo Nếu bạn muốn mọi bản chiếu trong bản trình bày chuyển tiếp theo cùng một cách, hãy bấm Áp dụng cho Tất cả trong nhóm Thời gian. Loại bỏ một chuyển tiếp Hãy nhớ rằng chuyển tiếp áp dụng cho việc bản chiếu đi vào chứ không phải cách bản chiếu thoát ra. Vì thế, nếu bạn muốn loại bỏ hiệu ứng thoát ra cho bản chiếu 2, hãy loại bỏ chuyển tiếp từ bản chiếu 3.  Bấm vào bản chiếu mà bạn không muốn chuyển tiếp. Sau đó, trên tab Chuyển tiếp, trong bộ sưu tập Chuyển tiếp, bạn bấm Không áp dụng. Trong ví dụ của chúng ta, nếu bản chiếu 3 không có chuyển tiếp, bản chiếu 3 sẽ xuất hiện ngay lập tức khi bản chiếu 2 biến mất. Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp Chuyển tiếp cung cấp cho bạn cách khác để điều khiển dòng bản trình bày. Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp để giúp điều khiển tốc độ một bản chiếu chuyển sang bản tiếp theo và thời điểm chuyển tiếp bắt đầu. Đặt tốc độ chuyển tiếp Hãy dùng Thời lượng để đặt tốc độ chuyển tiếp. Thời gian ngắn hơn nghĩa là bản chiếu sẽ chuyển nhanh hơn và số lớn hơn khiến hiệu ứng đi chậm hơn. Chọn bản chiếu có chuyển tiếp bạn muốn thay đổi. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn nó chạy. Mẹo Nếu bạn muốn tất cả các hiệu ứng chuyển tiếp của chiếu hình dùng cùng một tốc độ, hãy bấm Áp dụng cho Tất cả. Đặt thời gian chuyển tiếp Chuyển tới Bản chiếu đặt thời gian chuyển tiếp, bằng cách xác định khoảng thời gian bản chiếu ở trong dạng xem trước khi chuyển tiếp sang bản chiếu tiếp theo bắt đầu. Nếu không chọn thời gian, bản chiếu sẽ chuyển khi bấm chuột. Chọn bản chiếu bạn muốn đặt thời gian cho nó. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Đặt thời gian, dưới Chuyển tới Bản chiếu, thực hiện một trong các bước sau:  Để chuyển bản chiếu theo cách thủ công , giữ chọn hộp kiểm Khi Bấm Chuột. Để đặt bản chiếu tự động chuyển , chọn hộp kiểm Sau, rồi nhập số phút hay giây bạn muốn. Đồng hồ hẹn giờ bắt đầu khi hoạt hình cuối cùng hay hiệu ứng khác trên bản chiếu kết thúc.  Để bắt đầu chuyển tự động theo cách thủ công , chọn cả hộp kiểm Khi Bấm Chuột lẫn hộp kiểm Sau . Sau đó, tại Sau, hãy nhập số phút hay giây bạn muốn. Sau khi tất cả hoạt hình hay hiệu ứng khác trên mỗi bản chiếu hoàn thành, đồng hồ hẹn giờ chuyển bản chiếu sẽ bắt đầu khi bạn bấm chuột.  Ghi chú Để bảo đảm thời gian phát đúng trong dạng xem Chiếu Hình, trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, hãy chọn hộp kiểm Dùng Đặt thời gian .
Tài liệu liên quan