Trắc nghiệm Sinh học - Ứng dụng di truyền trong chọn giống

(Bản scan) Câu 1: Kỹ thuật di truyền là kỹ thuật thao tác trên (A) dựa vào những hiểu biết về cấu trúc hóa học của các (B) và di truyền vi sinh vật. A, B lần lượt là a. Cơ thể, axit niclêic b. Tế bào, cơ thể c. Vật liệu di truyền, axit nuclêic d. Sinh vật, NST

pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Sinh học - Ứng dụng di truyền trong chọn giống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan