Từ thủy động lực học (magnetohydrodynamic)

1. History of MHD Hannes Alfvén (1908-1995), người đầu tiên nêu lên ý tưởng về MHD -> Giải Nobel năm 1970 - 1936 – 1937, Hartmann và Lazarus đưa ra dạng lý thuyết và nghiên cứu MHD trong ống dẫn.

pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 23/07/2019 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Từ thủy động lực học (magnetohydrodynamic), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỪ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC (Magnetohydrodynamic) 1. History of MHD 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Phạm Thanh Tâm - Hannes Alfvén (1908-1995), người đầu tiên nêu lên ý tưởng về MHD Giải Nobel năm 1970 - 1936 – 1937, Hartmann và Lazarus đưa ra dạng lý thuyết và nghiên cứu MHD trong ống dẫn. 1. History of MHD Hannes Olof Gösta Alfvén (1908- 1995) 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Phương trình liên tục MHD = interaction between magnetic field and dòng plasma + Plasmas là môi trường liên tục + Vận tốc plasma nhỏ hơn nhiều so với c Phương trình đoạn nhiệt Định luật 2 Newton s: số bậc tự doTỉ số nhiệt 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Phương trình Maxwell 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Xấp xỉ 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Xấp xỉ có thể bỏ qua khi Nhưng 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Phương trình chuyển động của hạt mang điện trong plasma Lực Lorent Định luật Ohm 2. PLASMA = Magneto + hydrodynamic equations Phương trình cảm ứng từ B Biết v B và ngược lại Độ khuếch tán từ (1) (2) (1) (2) Số từ Reynolds 1? 1? m m R R Phương trình cảm ứng từ B 1mR Phương trình khuếch tán Thời gian khuếch tán Phương trình cảm ứng từ B 1mR Sự bảo toàn thông lượng từ trường c1 c2 BFaraday E t    Định luật Ohm: 0E v B   Từ trường là plasma lạnh PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG 1 2 Magnetic tension Magnetic pressure gradient 1 2 Thông số beta : Ảnh hưởng bởi áp suất nhiệt : Ảnh hưởng bởi lực Lorentz 1 1   PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG Summary MHD = fluid eqs + Lorentz force Phương trình cảm ứng: Rm : khuếch tán : Sự bảo toàn thông lượng từ trường Phương trình động lượng : Lorentz force : thermal pressure Lorentz force = magnetic pressure gradient + tension magnetic pressure 1mR 1mR 1 1