Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thuộc đồ thị

3. Cho hàm số y = x3 - 3x + 2, có đồ thị (C). Viết PTTT của (C) tại điểm (0; 2). (ĐH DL Đông Đô B00) 4. Viết PTTT của đồ thị hàm số y = (x + 1)2(x - 2) tại các điểm có hoành độ bằng -2 và 1. (ĐH BK83-84)

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 19/03/2014 | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thuộc đồ thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan