Bài giảng Các phép biến đổi và thao tác trên tập dữ liệu

Recode là công cụ dùng để mã hóa lại các giá trị trong một biến thành các giá trị mã hóa mới phù hợp với đòi hỏi của quá trình phân tích dữ liệu. Ví dụ đối với câu hỏi nguồn gốc nhận biết quảng cáo của sản phẩm X, người trả lời có thể trả lời cụ thể trên báo Sài Gòn, Tuổi Trẻ, Tạp chí Sức Khỏe và Đời sống, Trên đài HTV7, Trên đài VTV3, Có thể ban đầu các nguồn quảng cáo được mã hóa một cách riêng biệt. Tuy nhiên do nhu cầu xữ lý sau này, người nghiên cứu muốn nhóm các giá trị được mã hóa riêng biệt này thành ba loại nguồn quảng cáo chính là Báo, Tạp Chí và Tivi. Công cụ Recode cho phép ta định lại các giá trị riêng biệt về nguồn quảng cáo ban đầu thành ba nguồn quảng cáo chung là Báo, Tivi và tạp chí. SPSS cung cấp cho ta hai loại Recode là Recode trên cùng một biến (Recode into same variables) và recode vào biến khác (Recode into different variable).

doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các phép biến đổi và thao tác trên tập dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan