Bài tập Tài chính doanh nghiệp chương 11

Sự khác biệt giữa nguồn vốn bị giới hạn “cứng”,và nguồn vốn bị giới hạn “mềm” : v Giơí hạn nguồn vốn mềm xảy ra là do các nguyên nhân bên trong như : Nhà quản trị không muốn phat hành thêm cổ phiếu vì lo sợ cổ đông mới sẽ nắm quyền kiểm soát công ty. Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Nhà quản trị không muốn vay thêm vốn vì họ không muốn phải gánh thêm áp lực trả1 khoản lãi cố định lớn hàng năm. Nhà quản trị chỉ muốn giới hạn đầu tư trong khoản lợi nhuận giữ lại. Chính sách giới hạn chi tiêu ngân sách vốn của công ty. v Giới hạn nguồn vốn cứng là do các nguyên nhân bên ngoài như: Giá cổ phiếu của công ty giảm cho nên không thể huy động thêm vốn thông qua thị trường chứng khoán. Sự giới hạn về các khoản cho vay của ngân hàng do nhà nước qui định. Sẽ gặp nhiều rủi ro đối với các khoản cho vay dài hạn cho nên ngân hàng vàcác tổ chức tín dụng khác phải đặt ra nhiều điều kiện đối với các khoản cho vay này. Chi phí sử dụng vốn quá cao.

doc7 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1039 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Tài chính doanh nghiệp chương 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan