Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

Vi sinh vật (từtiếng Hy Lạp mikros - nhỏ, bios - cuộc sống, logos - học thuyết) là một phần của ngành khoa học sinh học nghiên cứu hình thái, sinh hoávàsinh lý, các tính chất cólợi vàcóhại của vi sinh vật nhằm sửdụng hiệu quảchúng trong hoạt động thực tiển của con người. Quátrình phát triển ngành vi sinh học cóliên quan chặt chẽvới hoạt động con người, đãhình thành nên những lĩnh vực vi sinh học độc lập với những định hướng vànhiệm vụđa dạng. Những lĩnh vực sinh học bao gồm: đại cương, kỹ thuật, y tế, thúy, nông nghiệp, nước, vũtrụv.v. Trong đóvi sinh đại cương vàkỹthuật vi sinh cótầm quan trọng lớn lao trong đời sống xãhội.

pdf169 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/05/2015 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfextract_pages_from_cac_qua_trinh_va_thiet_bi_cong_nghe_sinh_hoc_p1_2394.pdf
  • pdfextract_pages_from_cac_qua_trinh_va_thiet_bi_cong_nghe_sinh_hoc_p2_2952.pdf