Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản dưới luật

1.5.1. Mục đích: - Bảo vệ, duy trì các chức năng và hoạt động bình thường của các thành phần môi trường trong từng quyển môi trường và trong toàn bộ hệ thống môi trường; - Bảo vệ, duy trì sự cân bằng và hoạt động bình thường của Hệ thống môi trường. 1.5.2. Nội dung: - Bảo vệ các thành phần môi trường khỏi bị ô nhiễm (Kiểm soát ô nhiễm); - Bảo vệ các thành phần môi trường khỏi bị suy thoái (Bảo Tồn thiên nhiên)

ppt45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1462 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản dưới luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan