Luật học - Bài 4: Kỹ năng hoà giải của luật sư

1. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HOÀ GIẢI; 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHUẨN BỊ THAM GIA HOÀ GIẢI VÀ KỸ NĂNG HOÀ GIẢI VỤ ÁN DÂN SỰ (VADS). 3. NẮM VỮNG VÀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NỘI DUNG VÀ LUẬT TỐ TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HOÀ GIẢI VADS.

pdf21 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật học - Bài 4: Kỹ năng hoà giải của luật sư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4 KỸ NĂNG HOÀ GIẢI CỦA LUẬT SƯ TS.NGUYỄN MINH HẰNG TRƯỞNG BỘ MÔN TRANH TỤNG DÂN SỰ 1. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HOÀ GIẢI; 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHUẨN BỊ THAM GIA HOÀ GIẢI VÀ KỸ NĂNG HOÀ GIẢI VỤ ÁN DÂN SỰ (VADS). 3. NẮM VỮNG VÀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NỘI DUNG VÀ LUẬT TỐ TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HOÀ GIẢI VADS. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI KHÁI QUÁT MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ HOÀ GIẢI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI 1. 2. 3. 1. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI • GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ TRANH CHẤP CHO CÁC BÊN ĐƯƠNG SỰ; • ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH; • LÀ CẦU NỐI THÔNG CẢM GIỮA CÁC ĐƯƠNG SỰ. * XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG KHI THAM GIA HÒA GIẢI LUẬT SƯ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC QUYỀN THAM GIA HÒA GIẢI ĐƯỢC TRIỆU TẬP HÒA GIẢI ĐƯỢC THAY MẶT ĐƯƠNG SỰ ĐỂ HÒA GIẢI TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ TẤT CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT KHI HÒA GIẢI LUẬT SƯ LÀ NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC QUYỀN THAM DỰ HÒA GIẢI ĐỂ GIÚP ĐỠ ĐƯƠNG SỰ VỀ MẶT PHÁP LÝ KHÔNG THAY MẶT ĐƯƠNG SỰ KHÔNG CÓ QUYỀN HÒA GIẢI TRAO ĐỔI VỚI ĐƯƠNG SỰ VỀ TẤT CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT KHI HÒA GIẢI XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG KHI THAM GIA HÒA GIẢI HOÀ GIẢI NGOÀI TỐ TỤNG HOÀ GIẢI TRONG THỦ TỤC TỐ TỤNG TRƯỚC VÀ SAU KHI KHỞI KiỆN NGOÀI TỐ TỤNG KHI TÒA ÁN ĐANG GIẢI QUYẾT 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CƠ BẢN VỀ HÒA GIẢI HÒA GIẢI TRƯỚC PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HÒA GIẢI TẠI PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HÒA GIẢI Ở CẤP PHÚC THẨM 2.1. XÁC ĐỊNH CÁC THỜI ĐIỂM HÒA GIẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS HOÀ GIẢI TRƯỚC KHI MỞ PHIÊN TOÀ THỦ TỤC BẮT BUỘC VỚI HẦU HẾT CÁC VADS, TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 181 BLTTDS CHUẨN BỊ XÉT XỬ (4-6 THÁNG) PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HOÀ GIẢI TRƯỚC PTST 2.1.1. HỀA GIẢI TRƯỚC KHI MỞ PHIẤN TỀA SƠ THẨM Điều 181 BLTTDS Đòi bồi thường thiệt hại đến Tài sản của nhà nước NHỮNG VỤ ÁN DÂN SỰ PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC TRÁI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI NHỮNG VỤ ÁN DÂN SỰ KHễNG TIẾN HÀNH HềA GIẢI BỊ ĐƠN ĐƯỢC TÒA ÁN TRIỆU TẬP HỢP LỆ ĐẾN LẦN THỨ 2 MÀ VẪN CỐ TÌNH VẮNG MẶT ĐƯƠNG SỰ KHÔNG THỂ THAM GIA HÒA GIẢI ĐƯỢC VÌ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐƯƠNG SỰ LÀ VỢ HOẶC CHỒNG TRONG VỤ ÁN LY HÔN LÀ NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ NHỮNG VỤ ÁN KHÔNG THỂ TIẾN HÀNH HÒA GIẢI 2.1.2. THỦ TỤC HOÀ GIẢI TẠI PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HOÀ GIẢI TẠI PHIÊN TOÀ SƠ THẨM KHÔNG BẮT BUỘC ĐIỀU 220 BLTTDS PT phócthÈm HOÀ GIẢI TẠI PTST Quyết định đưa vụ án ra xét xử PHIÊN TOÀ SƠ THẨM 1 THÁNG ĐẾN 2 THÁNG (KHOẢN 3 ĐIỀU 179 BLTTDS) 2.1.3. THỦ TỤC HOÀ GIẢI Ở CẤP PHÚC THẨM HOÀ GIẢI TẠI CẤP PHÚC THẨM KHÔNG BẮT BUỘC ĐIỀU 270 BLTTDS PHIÊN TOÀ PHÚCTHẨM HOÀ GIẢI Ở CẤP PHÚC THẨM PTSƠ THẨM Nên hoà giải 3. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI 3.1. CHUẨN BỊ ĐỂ THAM GIA HOÀ GIẢI TRƯỚC KHI MỞ PTST 321 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN, HOÀ GIẢI THẢO LUẬN VỚI KHÁCH HÀNG VỀ PHƯƠNG ÁN HOÀ GIẢI GIÚP KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ TÀI LIỆU LÝ LẼ, TÂM LÝ ĐỂ HOÀ GIẢI 3.2. CƠ SỞ ĐỂ LUẬT SƯ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOÀ GIẢI Tính đến các yếu tố tình cảm tâm lý, văn hoá, xã hội Tính đến các chứng cứ chứng minh yêu cầu của mỗi đương sự Tính đến các quy phạm pháp luật cần được áp dụng đề giải quyết vụ án Lưu ý những bất lợi do thủ tục tố tụng gây ra 3.3. THẢO LUẬN VỚI KHÁCH HÀNG VỀ PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI Phân tích những ưu thế và bất lợi của khách hàng Phân tích những ưu thế và bất lợi của đối phương THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG VỀ TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA MÌNH CÁC PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI VÀ PHẢN ỨNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG CÁC PHƯƠNG ÁN NHƯỢNG BỘ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU 3.4. CHUẨN BỊ CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA HOÀ GIẢI CHUẨN BỊ TÀI LIỆU CHUẨN BỊ LÝ LẼ CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHUẨN BỊ CÁCH ỨNG XỬ 3.5. THAM DỰ HOÀ GIẢI CÙNG VỚI ĐƯƠNG SỰ Tham vấn cho KH đưa ra những yêu cầu hoặc nhượng bộ đúng pháp luật và phù hợp với thoả thuận mà LS và KH đã trao đổi trước đó Khi được uỷ quyền LS được thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được uỷ quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng LUẬT SƯ CẦN PHẢI GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HOÀ GIẢI HOÀ GIẢI KHÔNG THÀNH TÀI LIỆU QUAN TRỌNG ĐỂ LS CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TẠI TÒA ÁN * TỔNG KẾT, LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM CHÍNH BÀI GIẢNG 1. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI; 2. TÍNH BẮT BUỘC VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA CÁC THỜI ĐIỂM HOÀ GIẢI; 3. KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ ĐỂ CHUẨN BỊ HOÀ GIẢI VÀ THAM GIA HOÀ GIẢI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI ĐỂ THAM KHẢO 1. Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 (từ Điều 179 đến Điều 188) 2. Bộ luật Dân sự 2005 (Điều 12, Điều 605) 3. Luật Hôn nhân và gia đình 2000 (Điều 88); 4. Luật Đất đai 2003 (Điều 135); 5. Nghị quyết 01/2005/NQ - HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán TANDT, hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần những quy định chung của BLTTDS 6. Nghị quyết 02/2006/NQ - HĐTP ngày 12/5/2006 của TANDT, hướng dẫn thi hành các quy định trong phần hai của BLTTDS;