Luật học - Xây dựng văn bản pháp luật

Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật. - Tìm hiểu về quy trình xây dựng văn bản và những nguyên tắc áp dụng. - Soạn thảo một số loại văn bản.

pdf15 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luật học - Xây dựng văn bản pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học: Xây dựng văn bản pháp luật Ths. Thái Thị Tuyết Dung Giảng viên khoa Luật hành chính MỤC TIÊU MÔN HỌC - Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật. - Tìm hiểu về quy trình xây dựng văn bản và những nguyên tắc áp dụng. - Soạn thảo một số loại văn bản. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Khái quát về hoạt động xây dựng VBPL 2. Thẩm quyền ban hành, cơ cấu chung của VBPL 3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL. 4. Ngôn ngữ và những nguyên tắc trong việc xây dựng, trình bày QPPL trong văn bản. 5. Quy trình xây dựng một số loại văn bản QPPL. 6. Kiểm tra và xử lý văn bản. VĂN BẢN MÔN HỌC 1. Luật ban hành VBQPPL số 17/2008/QH12 (03/6/2008) 2. Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004. 3. Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. 4. Nghị định 91/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ban hành VBQPPL của HĐND, UBND. 5. Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành Luật ban hành VBQPPL 2008. 6. Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi NĐ 110/2004/NĐ-CP 7. Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL 8. Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo 9. Thông tư 01/2011/TT - BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bàn hành chính. CHƯƠNG I: I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Các hình thức VB 2. Văn bản pháp luật 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất 2. Ý nghĩa 1. Các hình thức VB 1. Văn bản 2. Văn bản QPPL – Văn bản pháp quy 3. Văn bản áp dụng QPPL 4. Văn bản hành chính thông thường 5. Văn bản pháp luật 6.Văn bản nhà nước 7.Văn bản pháp quy phụ 8. Văn bản quy phạm. 9. Văn bản quy phạm nội bộ 2. Văn bản pháp luật - Do CQNN, cán bộ NN có thẩm quyền ban hành. - Đúng trình tự luật định - Chứa QPPL hoặc áp dụng QPPL vào trường hợp cụ thể - Được NN bảo đảm thực hiện. • Xác định các VB sau đây là VB gì? 1. NQ của HĐND bãi bỏ NQ của HĐND cấp huyện? 2. Quyết định của UBND về việc sửa đổi, bổ sung VB do chính mình ban hành? 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL - Hai nhóm nguyên tắc: + Quy tắc về tổ chức và hoạt động của cơ quan ban hành VB. + Quy tắc chuyên môn nghiệp vụ Ví dụ • Thông tư 28/2009/TT-BTC 10/02/2009 về việc sửa đổi mức thuế suất TNKhẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. • Có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2009 II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất - Tính giai cấp - Tính khoa học - Tính thực tiễn - Tính dự báo 2. Ý nghĩa: - Đảm bảo cho tư tưởng, ý chí nhà nước được thể hiện dưới những hình thức thích hợp, rõ ràng. - Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Tài liệu liên quan